Zobacz również w tej kategorii:

Regulamin akcji promocyjnej Graphcom i frontine.pl

  1. Promocja dotyczy księgowych etatowych, a także podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg lub doradztwa podatkowego, zwanych dalej ”Podmiot”,  które wykupią lub przedłużą ubezpieczenie OC biura rachunkowego, za pośrednictwem portalu frontin.pl.

2.  Promocja uprawnia Podmiot do uzyskania rabatu, zwanego dalej Rabatem, na zakup oprogramowania Comarch ERP OPTIMA w wersji dla Biur Rachunkowych u autoryzowanego partnera Comarch, Graphcom Sp. z o.o., ul. Świetlana 26,60-151 Poznań, zwanego dalej Koordynatorem.

3. Uzyskanie rabatu możliwe jest wyłącznie po okazaniu dokumentu, zwanego dalej Voucherem, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC biura rachunkowego, o którym mowa w punkcie nr 1.

4. Rabat zostanie przyznany wyłącznie tym Podmiotom, które przedstawią dokument potwierdzający opłacenie składki lub pierwszej raty składki za polisę.

5. Voucher jest dokumentem generowanym automatycznie przez portal Frontin.pl, po złożeniu wniosku o ubezpieczenie, jako załącznik do polisy ubezpieczeniowej.

6. Każdy Voucher posiada unikalny numer identyfikacyjny i może zostać wykorzystany tylko raz, przez podmiot, na który został wystawiony, do uzyskania Rabatu.

7. Wysokość Rabatu zależy od rodzaju zakupionego przez Podmiot pakietu oprogramowania Comarch ERP OPTIMA, zwanego dalej Pakietem, i:

a. dla pakietu „Doradca Podatkowy PLUS” (obejmującego moduły: Kasa/Bank, Faktury, Biuro rachunkowe, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Kadry i Płace, Środki Trwałe, iKsięgowość24), wynosi  580 zł netto,

b. dla pakietu „Doradca Podatkowy” (obejmującego moduły: Kasa/Bank, Faktury, Biuro rachunkowe, Księga Podatkowa, Księga Handlowa), wynosi 350 zł netto,

c. dla pakietu „Doradca Podatkowy START” (obejmującego moduły: Kasa/Bank, Faktury, Biuro rachunkowe, Księga Podatkowa), wynosi 120 zł netto.

8.    W przypadku zakupu oprogramowania Comarch ERP Optima w wersji Online, Podmiot otrzyma zwrot równowartości 2 miesięcy abonamentowych, płatnych  po upływnie 12 miesięcy. Rabat przyznawany będzie wg. poniższego modelu:

a. dla pakietu „Doradca Podatkowy PLUS” (obejmującego moduły: Kasa/Bank, Faktury, Biuro rachunkowe, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Kadry i Płace, Środki Trwałe, iKsięgowość24), rabat wynosi 610 zł netto ,

b. dla pakietu „Doradca Podatkowy” (obejmującego moduły: Kasa/Bank, Faktury, Biuro rachunkowe, Księga Podatkowa, Księga Handlowa), rabat wynosi 370 zł,

c. dla pakietu „Doradca Podatkowy START” (obejmującego moduły: Kasa/Bank, Faktury, Biuro rachunkowe, Księga Podatkowa), rabat wynosi 110 zł.

9. Usługi związane z uruchomieniem i wsparciem dla Pakietów, zwane dalej Usługami, będą realizowane przez Koordynatora.

10. Na życzenie Podmiotu Usługi mogą zostać zrealizowane przez innego partnera Comarch biorącego udział w promocji, których lista dostępna jest u Koordynatora.

11.  Usługi realizowane są na terenie całego kraju.


 
 
Formularz kontaktowy

* pola wymagane