Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dofinansowanie 1.5.1 RPO dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego

Prowadzisz działalność na terenie województwa lubuskiego? Planujesz inwestycję w zakup systemu ERP, platformy B2B, maszyn lub wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług? Wykorzystaj ostatnią szansę na dofinansowanie w ramach działania 1.5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.

Działanie 1.5.1 RPO wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP poprzez dofinansowanie działań związanych z zakupem maszyn, linii produkcyjnych, licencji, praw patentowych, a także systemów informatycznych, w tym elementów systemów ERP oraz kosztów z tym związanych, tj. szkolenia pracowników, prace przygotowawcze oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji i wynosić będzie od 45% do 55%!

W ramach działania szczególnie wspierane będą przedsiębiorstwa kwalifikujące się do tzw. Inteligentnych Specjalizacji, a także projekty mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Obligatoryjnie projekt wspierany finansowo musi spełniać kryteria inwestycji początkowej, czyli inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które wiążą się z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego bądź zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego już zakładu, znaczącą zmianą technologii lub rozpoczęciem tworzenia nowych produktów.

Dodatkowo w ramach projektu konieczne jest wykazanie innowacyjności, potwierdzonej opinią o innowacyjności, a także wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego produktu/usługi czy też nowego procesu produkcyjnego. Nabór wniosków trwać będzie od 31 marca do 4 maja 2016 r. to zatem ostatni moment na podjęcie stosownych kroków.

Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów i już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku we wskazanym terminie.

Supra Serwis wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.

2016-03-24