Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dofinansowanie na BHP

Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Ciebie działalności, Twoi pracownicy narażeni są na nadmierny hałas lub duże zapylenie powietrza? A może Twój personel pracuje na wysokościach lub przenosi ciężkie ładunki, co w efekcie obciąża układ mięśniowo-szkieletowy? Planujesz inwestycje w zwiększenie standardu bezpieczeństwa BHP? Jeśli tak skorzystaj z dofinansowania z ZUS!

Dofinansowanie kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, które regularnie odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach dotacji finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą mieć one zarówno charakter inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna możliwość finansowania inwestycji może obejmować m.in. zakup i instalację:

  • wózków jezdniowych podnośnikowych innych urządzeń samojezdnych;
  • ręcznych wózków paletowych, magazynowych, platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików;
  • podestów stacjonarnych i ruchomych oraz rusztowań;
  • wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej;
  • systemu urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.);
  • wymianę oświetlenia np. na hali produkcyjnej;

W ramach programu, przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 90% wartości projektu na kwotę 400.000 zł! Szczegóły dotyczące wielkości dofinansowania.

Spółka Graphcom wspiera klientów na wszystkich etapach, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez złożenie wniosku o płatność i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Projekty naszych klientów zostały profesjonalnie rozliczone. Tylko z POIG, działanie 8.2, klientom Graphcom przyznano w sumie prawie 7.000.000 zł dofinansowania na projekty informatyczne.


2015-08-12