Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe

Planujesz stworzyć lub rozwinąć zaplecze badawczo-rozwojowe? Chcesz opracować nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub technologie? A może chcesz wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych? Jeśli tak, sprawdź, jakie szanse na dofinansowanie ma Twoje przedsiębiorstwo, w ramach projektów B+R.


Projekty B+R to projekty dotyczące opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług i technologii. Tego typu projekty, w zależności od wymogów danego programu, mogą być przez przedsiębiorców realizowane samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu, np.:
  • koszty wynagrodzeń zespołu badawczego,
  • koszty niezbędnych materiałów i odczynników,
  • koszty amortyzacji sprzętu,
  • koszty zleconych usług badawczych,
  • koszty zakupu części składowych prototypu.

Termin naboru wniosków, a także wysokość dofinansowania zależeć będą od wielkości przedsiębiorstwa, typu prac badawczo-rozwojowych oraz województwa i wynosić będzie nawet 80%!

Sprawdz programy wspierające projekty B+R w Twoim województwie!

 

2017-01-12