Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dofinansowanie OZE

Planujesz inwestycje w Odnawialne Źródła Energii? Chcesz zbudować lub rozbudować infrastrukturę służącą do produkcji energii elektrycznej? A może planujesz budowę instalacji do produkcji biopaliw oraz biokomponentów? Sprawdź co możesz sfinansować w ramach dofinansowania OZE.

Głównym celem programu jest zastępowanie kurczących się i jednocześnie szkodliwych dla środowiska nieodnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na ekosystem.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych.

W szczególności wspierane będą inwestycje w budowę i przebudowę instalacji wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu m.in. energii wiatru, słońca, wody, biogazu, geotermii czy pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci). Co ważne energia może zostać zużyta na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci.

Wsparcie dla instalacji OZE może mieć charakter operacyjny (faza eksploatacji instalacji) lub inwestycyjny (dotacje bezzwrotne ukierunkowane na fazę inwestycyjną). Terminy naborów wniosków uzależnione są od poszczególnych województw.

Dofinansowanie zostanie przyznane  na podstawie wcześniejszego określenia typu wnioskodawcy, a także wielkości planowanej inwestycji. Wsparcie OZE uzyskać mogą takie podmioty jak:

 • Przedsiębiorstwa MŚP.
 • Duże przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.
 • Instytucje ochrony zdrowia.
 • Instytucje kultury, nauki i edukacji.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Administracja publiczna.
 • Służby publiczne inne niż administracja.
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
 • Osoby fizyczne.
 • Rolnicy.
 • Zakłady przetwórcze sektora rolno-spożywczego.

Maksymalny poziom wsparcia uzależniony jest od poszczególnych województw i wynosić będzie nawet 80%! Sprawdź termin naboru w Twoim województwie.

Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która wspiera klientów we wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez złożenie wniosku o płatność i zamknięcie całego procesu dofinansowania.

2017-02-16