Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dofinansowanie PROW wspiera firmy z branży przetwórstwa rolnego

Prowadzisz działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia na rynek produktów rolnych? Działasz na terenie gminy zamieszkiwanej przez maksymalnie 5.000 mieszkańców? Planujesz inwestycje w zakup maszyn, aparatury pomiarowej lub oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem? A może rozważasz budowę lub rozbudowę budynków lub pomieszczeń sanitarnych? Jeśli tak, sprawdź jakie szanse na dofinansowanie ma Twoje przedsiębiorstwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich!

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kierowany jest do firm z sektora MŚP, które prowadzą działalność związaną z przetwórstwem lub wprowadzeniem na rynek produktów rolnych, na obszarze gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców.

Dofinansowaniem objęte mogą zostać inwestycje obejmujące przetwarzanie lub wprowadzanie na rynek produktów rolnych, z wyłączeniem produktów rybnych. Maksymalny poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosić będzie nawet 50%. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100.000 zł, maksymalna 3.000.000 zł.  Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się między innymi:

 • zakupu i instalacja :
  • maszyn lub urządzeń do:
   • przetwarzania produktów rolnych,
   • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania.
 • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją:
  • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
   • innych niż związanych z ochroną środowiska,
   • kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska,   
  • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Nabór wniosków odbywać się będzie w dniach 01-30.12.2015 r., to zatem właściwy moment na podjęcie stosownych kroków. Graphcom, poleca spółkę Supra Serwis, która dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów, i już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie złożenie wniosku we wskazanym terminie.

Supra Serwis wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.

2015-11-05