Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dofinansowanie z LGD

Planujesz inwestycje w rozwój firmy? Prowadzisz działalność na terenie wsi lub miasta do 20.000 mieszkańców? Chcesz zainwestować w budowę lub zakup maszyn? A może planujesz zakup lub dzierżawę nieruchomości lub oprogramowania? Jeśli tak, sprawdź na co możesz pozyskać środki z Lokalnych Grup Działania!

Lokalne Grupy Działania (LGD) to stowarzyszenia, które działają na obszarach najczęściej kilku gmin, a ich najważniejszym zadaniem jest rozwój lokalnych przedsiębiorstw poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw. LGD biorą udział w rozdysponowywaniu środków unijnych, a ich dofinansowanie kierowane jest głównie do przedsiębiorstw MŚP z obszarów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców).

Poziom dofinansowania, uzależniony jest od poszczególnych obszarów i dla istniejących przedsiębiorstw wynosi nawet 70%! Maksymalna wartość dotacji w tym przypadku może sięgać nawet 300 tys. złotych.


W ramach dofinansowania sfinansować można koszty związane m.in. z :

 • z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
 • zakupem robót budowlanych lub usług,
 • zakupem lub rozwojem oprogramowania komputerowego oraz zakupem patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmem lub dzierżawą maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupem nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupem środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.

Kto może ubiegać się o dotację?
 • mieszkańcy gminy wchodzącej w obręb działania LGD (wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców),
 • działalność musi zostać zarejestrowana, a składki powinny być odprowadzane do ZUS,
 • firmy  muszą posiadać siedzibę na terenie zrzeszonej gminy,
 • planowana inwestycja również musi mieć miejsce na terenie tej gminy,
 • wymagane jest także utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy,
 • pod uwagę brany jest fakt, czy wnioskodawca lub potencjalny pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych, co będzie dodatkowo punktowane podczas oceny (m.in. kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne, osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.

Poza powyższymi wymogami, ważne są jeszcze odrębne kryteria stworzone przez poszczególne Lokalne Grupy Działania.  Zazwyczaj związane są one z ich strategia rozwoju i charakterystyką regionu np. działalność turystyczna na szczególnie atrakcyjnych terenach.

Co ważne, dofinansowanie z LGD należy do najłatwiejszych do pozyskania i o wiele mniej wymagających w kryteriach niż te z Funduszy Europejskich!

Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która wspiera klientów we wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez złożenie wniosku o płatność i zamknięcie całego procesu dofinansowania.

2017-02-17