Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dotacje unijne dla firm z wielkopolski

Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz zakup maszyny lub linii produkcyjnej? Chcesz wprowadzić na rynek nowy lub unowocześniony produkt? Zobacz jakie szanse na dotacje ma Twoje przedsiębiorstwo w ramach działania 1.5.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego!
 
Działanie 1.5.2, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, kierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.
O dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które planują zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także praw patentowych, których nabycie, przyczyni się do wprowadzenia na rynek innowacji technologicznej, procesowej lub produktowej.
W ramach działania sfinansować można zakup maszyn, linii produkcyjnych, licencji, praw patentowych, a także systemów informatycznych, w tym elementów systemów ERP.Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosić będzie od 35% do 45%.

W ramach działania wspierane będą zarówno nowopowstałe, jak i funkcjonujące już na rynku firmy z branż tradycyjnych oraz innowacyjnych. Szczególnie wspierane będą sektory takie jak: meblowy, spożywczy, medyczny, przemysłowy czy logistyczny. Szczegółowy rejestr branż znajduje się w wykazie tzw. Inteligentnych Specjalizacji. Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie tzw. kryterium innowacyjności. Projekt zakłada bowiem zastosowanie innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, produktowych lub procesowych) stosowanych na światowym rynku nie dłużej niż 3 lata.

Nabór wniosków odbędzie się już we wrześniu, to zatem właściwy moment na podjęcie stosownych kroków. Graphcom, który dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów, już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku w pierwszym terminie.

Spółka Graphcom wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.

2015-06-08