Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Dynamiczny rozwój Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Według informacji NFZ najstarszy zarejestrowany użytkownik Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) ma 106 lat, natomiast najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek. Z ZIP najliczniej korzystają mieszkańcy Śląska (ponad 142 tys. użytkowników), Mazowsza (108 tys.) i Wielkopolski (94 tys.).

Dzięki ZIP pacjent ma możliwość dotarcia do wielu praktycznych informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą. System zawiera m.in. dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia, wykaz placówek wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ oraz etapu, na którym znajduje się wniosek o leczenie sanatoryjne. W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój ZIP o dodatkowe funkcjonalności.

Pacjenci już dzisiaj korzystają z możliwości jakie oferuje im informatyzacja służby zdrowia. To oznacza, że placówki medyczne nie powinny być obojętne na to zjawisko. Rozwijanie placówki poprzez jej elektronizację zwróci uwagę pacjentów na lepszą jakość oferowanych usług.

Z informatyzacji skorzysta także personel mimo, że początkowe miesiące będą trudniejsze przez zmianę dotychczasowych nawyków. Właściciele placówek powinni być  świadomi czasu i ryzyka jakie może spowodować brak wcześniejszego dostosowania przychodni do nowych realiów.

Warto skorzystać z pomocy osób posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, które doradzą jak sprawnie i efektywnie zinformatyzować placówkę i przygotują pracowników do kontynuowania pracy w nowy sposób. Wrażliwe dane medyczne wymagać będą odpowiednio dobrze dobranego systemu, który zapewni bezpieczeństwo i pozwoli na sprawne zarządzanie dokumentacją oraz będzie wygodnym i intuicyjnym narzędziem dla rejestracji, gabinetów czy administracji.

Spółka Graphcom poleca system OptiMED24, który pozwoli na sprawne zarządzanie placówką niezależnie, czy opiera się ona na działalności komercyjnej, czy też na kontrakcie z NFZ. Elementy takie jak szybkie rejestrowanie pacjentów na wizytę – również przez Internet, indywidualne tworzone karty badań dla lekarzy czy też automatyzacja rozliczeń i raportowania, spowodują odczuwalną różnicę w prowadzeniu działalności opierającej się na służbie zdrowia.

Niektóre korzyści jakie można uzyskać z systemem OptiMED24 to:

  • co najmniej 50% przyśpieszenie obsługi pacjenta w rejestracji,
  • bezpieczeństwo przechowywania danych na serwerze oraz ich kopia w Centrum Comarch,
  • eliminacja potrzeby kilkukrotnego przepisywania tych samych danych,
  • automatyczna integracja z laboratoriami poprzez wymianę zleceń i wyników.
  • szybka obsługa i rozliczanie pacjentów i kontrahentów komercyjnych.

2014-12-15