Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

EBOK - narzędzie do zarządzania projektami online

Twoja firma zarządza projektami? Borykasz się z problemem niezidentyfikowanego zakresu projektu lub brakiem rejestracji czasu poświęcanego na ich obsługę? Chcesz na bieżąco weryfikować budżet? A może chcesz zbadać obciążenie pracowników lub rozliczyć ich z wykonanych prac? Jeżeli tak, poznaj EBOK – intuicyjne narzędzie umożliwiające kompleksowe zarządzanie projektami!

Efektywne zarządzanie projektami to kluczowe działanie przedsiębiorstw projektowych. Od odpowiednio zaplanowanego budżetu i harmonogramu zależy powodzenie projektu, a tym samym jego sukces. Z myślą o efektywnej pracy i łatwej weryfikacji stopnia realizacji poszczególnych zadań i projektów, Graphcom stworzył intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami – EBOK.

Ebok to aplikacja webowa kierowana do przedsiębiorstw realizujących dużą ilość projektów, które chcą planować swoje działania w sposób uporządkowany, mieć kontrolę nad wykonywanymi zadaniami i czasem pracy poświęconym na ich realizację. Narzędzie pozwala na szybkie zaplanowanie projektu wraz z jego najmniejszymi szczegółami. Narzędzie umożliwia zdefiniowanie zakresu prac, w rozbiciu na poszczególnych pracowników, rejestrację czasu, jaki poświęcają oni na realizację poszczególnych zadań, a także na zweryfikowanie stopnia realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. Harmonogram prac przedstawiony na diagramie Gantta, pozwala zwizualizować zależności między poszczególnymi etapami prac.  Aplikacja umożliwia także określanie terminów realizacji oraz budżetu zaplanowanych działań.

Narzędzie pozwala zarówno na planowanie projektu jak i zarządzanie nim w fazie realizacji. Dzięki temu rozwiązany zostaje problem zapanowania nad dużą ilością stosunkowo mało złożonych projektów. Rozwiązanie zapewnia bardzo łatwe uruchomienie projektu, wg wzorca (ze względu na dużą powtarzalność), ułatwia rejestrację czasu pracy nad projektami, znacznie upraszcza ocenę rentowności projektu i skuteczności działania poszczególnych osób zaangażowanych w projekty.


Narzędzie usprawnia także zarządzanie projektem będącym jeszcze w fazie realizacji. Statusy zadań dostarczają sumarycznych informacji o projekcie. Możliwości załączenia i przypisywania do projektów, dokumentacji i notatek, pozwala na zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Automatyczne raportowanie usprawnia rozliczenie z prac wykonanych dla klienta, a także pozwala zweryfikować skuteczności pracowników w realizacji wyznaczonych celów i zadań.


Korzyści z wykorzystania narzędzia do zarządzania projektami, można rozpatrywać z 3 poziomów:
  • właściciela przedsiębiorstwa, który na wyciągnięcie ręki posiada informacje dotyczące rentowności poszczególnych projektów,
  • kierownika projektu, który deleguje prace, rozlicza i kontroluje,
  • pracownika/konsultanta, który łatwiej zaplanuje swoją pracę oraz może przewidywać, na jakim etapie będzie miał wpływy (w przypadku gdzie jest wynagradzany prowizyjnie)

Aplikacja Ebok pozwala weryfikować postępy zachodzące w ramach projektu, z każdego miejsca i o każdej porze.  Dzięki niej zoptymalizujesz harmonogram oraz zbadasz efektywność Twoich pracowników. Łatwy dostęp do danych o projekcie poprawi komunikację w firmie, wprowadzi porządek w danych i zapobiegnie ich niepotrzebnemu powielaniu. Koszty pozostaną pod kontrolą dzięki możliwości monitorowania zadań zrealizowanych i rozliczonych z budżetu, a także zadań pozostałych do realizacji i związanych z tym szacowanych kosztów.

2015-10-08