Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Graphcom udostępnia najnowszą wersję systemu Comarch ERP XL 2015.

Nowe narzędzia służące do strategicznego planowania produkcji czy elastycznej pracy z głównym planem produkcji oraz dostosowanie do zmian w przepisach to najważniejsze zmiany w debiutującej na rynku, nowej wersji systemu Comarch ERP XL.

Nowa wersja oprogramowania, to aż 623 nowe funkcjonalności, wśród których najwięcej użytecznych rozwiązań odnajdą firmy produkcyjne. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie  planów obciążeń gniazd roboczych. Funkcjonalność ta, na podstawie dostępności potrzebnych zasobów, pozwala sprawnie ocenić zdolności produkcyjne firmy w poszczególnych okresach planistycznych.

Obszar handlowy wzbogacony został o obsługę ceny nabycia w obrocie krajowym. Dzięki niej możliwe jest przypisanie dowolnych kosztów dodatkowych zakupu do istniejących już dokumentów dostaw. Informacja ta pozwala na uzyskanie danych na temat całkowitych kosztów wynikających z zakupu towaru,  jest także wygodną bazą do tworzenia wielopoziomowego rachunku marż w firmie.

Moduł Finanse i Księgowość rozwinięty został m.in. o funkcjonowanie Korekty podatku dochodowego czy ewidencję przebiegu pojazdów i wydatków związanych z ich eksploatacją.

Do najważniejszych zmian w module Business Intelligence należy zaliczyć rozbudowę zestawień opartych o mapy i nowy typ raportu ułatwiający pracę z dużymi zbiorami danych. Czytelna wizualizacja, praca z big data to najważniejsze kierunki rozwoju narzędzi analitycznych w nowej wersji Comarch ERP XL 2015.

Zakup systemu to inwestycja, od której należy oczekiwać zwrotu. Firma Graphcom jest w stanie precyzyjnie określić czas zwrotu z inwestycji (ROI), a także wskazać jakiego rzędu korzyści i oszczędności przedsiębiorstwo może wygenerować. Specyfika metodyki, a także doświadczenie firmy pozwalają prognozować, że zwrot z inwestycji nie powinien przekraczać 24 miesięcy. Co więcej Graphcom w ramach gwarancji czasu zwrotu z inwestycji jest gotowy zaryzykować znaczną część swojego wynagrodzenia.

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach systemów informatycznych klasy ERP produkcji Comarch. Oferta oparta na najnowocześniejszych produktach oraz unikalnym sposobie analizy potrzeb klienta poprzez „Audyt korzyści”, prowadzi do skutecznej realizacji wdrożeń, pozwalających uzyskać klientom mierzalne rezultaty biznesowe.

2014-09-04