Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Informatyzacja placówek coraz bliżej – platforma e-zdrowie

Dziewiątego października sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Celem ustawy jest doprecyzowanie, a częściowo również stworzenie ram prawnych, niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia. Senat zaproponował 46 poprawek do noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z nich mają zapewnić spójność systemu prawnego.

 

Za potrzebne uznano m.in. zawarcie w ustawie przepisów, których brak stanowiłoby uchybienie prawne oraz niejasność dla stosujących przepisy. Uściślono np. uregulowania dotyczące przetwarzania danych usługodawcy w Systemie Informacji Medycznej oraz odróżniono certyfikat do uwierzytelniania danych od uwierzytelniania systemu. Nowelizacja związana jest z wdrażaniem systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, czyli tzw. platformy e-zdrowie. Dzięki niej pacjenci będą mieli dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 

Dzięki IKP każdy pacjent ma otrzymać dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Na koncie będzie można zobaczyć informacje o wystawionych e-Receptach, e-Skierowaniach, e-Zleceniach oraz odbytych przez pacjenta wizytach i zabiegach. Za pomocą internetowego konta pacjenta będzie można również złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 

Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał również lekarz. O dostępie do odpowiednich dokumentów będzie decydował pacjent. Dokumentem powszechnie obowiązującym ma być e-recepta, jedynie w niektórych sytuacjach wskazanych w ustawie będzie można stosować recepty papierowe, np. w przypadku braku dostępu do platformy P1.

Rozwój wydarzeń i coraz większy nacisk na uściślanie wszelkich niejasności w zakresie obowiązujących placówki medyczne ustaw świadczy o konieczności podjęcia działań prowadzących do wdrożenia systemu dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
 

Spółka Graphcom zaleca system OptiMED24, który jest na bieżąco aktualizowany do bieżących zmian prawnych oraz rozwijany w bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym. Z pozostałych cech systemu OptiMED24 można wyróżnić:

  • możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień, recept, zaświadczeń, skierowań i zleceń,
  • indywidualność w tworzeniu i dostosowywaniu kart badań dla lekarzy,
  • łatwą rejestracja pacjenta,
  • obsługę sprawozdawczości NFZ i działalności komercyjnej,
  • bezpieczną i darmowa baza danych.

 

Praca z systemem wspomagającym zarządzanie sektorem ochrony zdrowia nie musi być trudna, a korzyści, które za sobą niesie przyczynią się do zwiększenia zadowolenia po stronie zarówno pracowników jak i pacjentów przez m.in.:

  • natychmiastowy dostęp do danych pacjenta przez wgląd do elektronicznej historii choroby,
  • skrócenie czasu rejestracji i wizyty nawet o 50%,
  • prostotę w prowadzeniu karty pacjenta przez dostępne słowniki i podpowiedzi oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb lekarza,
  • automatyczne naliczanie prowizji i generowanie raportów NFZ oraz z działalności komercyjnej,
  • stałą weryfikację działalności placówki i optymalizację jej wrażliwych obszarów.

 

Skontaktuj się z nami – zinformatyzujemy Twoją placówkę medyczną zapewniając pracownikom i pacjentom mierzalne korzyści biznesowe.

2015-10-26