Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Jak niskim kosztem rozbudować i zmodernizować firmę produkcyjną?

Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz zakup maszyn lub linii produkcyjnej i systemu ERP? Chciałbyś, aby Twoje przedsiębiorstwo szło z duchem czasu i spełniało oczekiwania Twoich klientów? Rozważasz wprowadzenie na rynek nowego lub unowocześnionego produktu? Jeśli tak, sfinansuj projekt inwestycyjny z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach poddziałania 1.5.1.!

Działanie 1.5.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego ma za zadanie rozwijać sektor MŚP poprzez wsparcie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach działania sfinansować można zakup maszyn, linii produkcyjnych, licencji, praw patentowych, a także systemów informatycznych, w tym elementów systemów ERP oraz kosztów z tym związanych, tj. szkolenia pracowników, prace przygotowawcze oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa i wynosić będzie od 35% do 55%, a w niektórych przypadkach nawet do 85%!
 
W ramach działania szczególnie wspierane będą przedsiębiorstwa kwalifikujące się do tzw. Inteligentnych Specjalizacji, a także projekty mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Obligatoryjnie projekt wspierany finansowo musi spełniać kryteria inwestycji początkowej, czyli inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które wiążą się z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego bądź zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego już zakładu, znaczącą zmianą technologii lub rozpoczęciem tworzenia nowych produktów.
 
Dodatkowo w ramach projektu konieczne jest wykazanie innowacyjności, potwierdzonej opinią o innowacyjności, zatem wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego produktu/usługi czy też nowego procesu produkcyjnego.
Rozpoczęcie naboru wniosków przypada na pierwszy kwartał tego roku, ale dokładny termin uzależniony jest od lokalizacji instytucji zarządzających i pośredniczących. Zatem nie czekaj zbyt długo -  to właściwy moment na podjęcie stosownych kroków. 
 
Graphcom poleca współpracę ze spółką Supra Serwis, która dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów i już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku w pierwszym terminie. 
 
Supra Serwis wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.
 


newsletter templates powered by FreshMail
2016-01-07