Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Jak wybrać system EDM - wskazówki lekarzy

Przy zakupie systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, warto zwrócić uwagę czy dostawca zapewnienia wszystkie wymagane przepisami funkcjonalności na dzień instalacji oraz czy ten stan zostanie utrzymany – rekomendują członkowie Zespół ds. EDM Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

To pierwsza rekomendacja Zespołu, dla niezdecydowanych jeszcze w kwestii zakupu systemu obsługi EDM. Lekarze z WIL, pod kierownictwem lek. dent. Andrzeja Cisło, w 2014 r. i 2015 r. W najnowszej rekomendacji Zespół ds. EDM zwraca uwagę, że prowadzenie dokumentacji w sposób niezgodny z przepisami, w przypadku kontroli może narazić prowadzącego dokumentację na konsekwencje ze strony organu rejestrowego lub kary umowne ze strony Funduszu (w przypadku świadczeniodawców NFZ) . Wyciągnięcie konsekwencji przez wymienione organy jest możliwe nawet w przypadku braku ewidentnej szkody pacjenta.

Na uwagę zasługuje w tym przypadku dostawca oprogramowania Comarch SA, który opracował wytyczne,  zasady  i rekomendacje  dla  usługodawców w zakresie  budowy  i stosowania  systemu  bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Comarch SA jest dystrybutorem m.in. systemu dedykowanego przychodniom i gabinetom lekarskim OptiMED24.

System OptiMED24 jest na bieżąco aktualizowany do bieżących zmian prawnych oraz co równie ważne zgłoszeń klientów dotyczących zmian, które pozwolą na jeszcze lepszą obsługę systemu. Z pozostałych cech systemu OptiMED24 można wyróżnić:

 • indywidualnie tworzone i dostosowywane karty badań,
 • rejestracja internetowa,
 • automatyzacja rozliczeń z NFZ,
 • prowadzenie działalności komercyjnej z wykorzystaniem rozbudowanych cenników, pakietów i systemu promocji,
 • wewnętrzne rozliczanie prowizyjne lekarzy,
 • analizy i raporty z prowadzonej działalności.

Cechy systemu OptiMED24 wskazują jednoznacznie na jego otwartość na nowe rozwiązania, a także pewność co do poprawności i bezpieczeństwa danych medycznych. Praca z systemem wspomagającym zarządzanie sektorem ochrony zdrowia nie musi być trudna, a korzyści, które za sobą niesie przyczynią się do zwiększenia zadowolenia po stronie zarówno pracowników jak i pacjentów przez m.in.:
 • co najmniej 50% przyśpieszenie obsługi pacjenta w rejestracji,
 • bezpieczeństwo przechowywania danych na serwerze,
 • eliminacja potrzeby kilkukrotnego przepisywania tych samych danych,
 • automatyczna integracja z laboratoriami poprzez wymianę zleceń i wyników,
 • szybka obsługa i rozliczanie pacjentów i kontrahentów komercyjnych.

2015-04-08