Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Jak zwiększyć sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych przy wsparciu europejskich funduszy?

Chcą Państwo, aby Państwa produkt lub usługa zaistniały na rynkach zagranicznych? Planują Państwo rozwój firmy poprzez eksport? Jeśli tak, zachęcamy do sprawdzenia jakie szanse na dotacje ma Państwa przedsiębiorstwo w ramach działania 1.4.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego!

Działanie 1.4.1. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, kierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. O dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które planują rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i posiadają tzw. Plan Rozwoju Exportu, zawierający kierunki rozwoju przedsiębiorstwa.

W ramach działania sfinansować można działania dotyczące m.in. udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą czy też udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Polski. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosić będzie od 35% do 45%.

Dofinansowanie wspierać ma zarówno nowopowstałe, jak i funkcjonujące już na rynku firmy z branż tradycyjnych oraz innowacyjnych. Szczególnie wspierane będą sektory takie jak: meblowy, spożywczy, medyczny, przemysłowy czy logistyczny. Szczegółowy rejestr branż znajduje się w wykazie tzw. Inteligentnych Specjalizacji.

Nabór wniosków odbędzie się już we wrześniu, to zatem właściwy moment na podjęcie stosownych kroków. Graphcom, który dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów, już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku w pierwszym terminie.

Spółka Graphcom wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.


2015-07-08