Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Już jest! Weryfikacja statusu VAT kontrahenta w Comarch ERP Optima


Jedną z ostatnich nowości w programie Comarch ERP Optima jest umożliwienie weryfikacji statusu VAT kontrahenta. Daje to nam możliwość uzyskania informacji, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym. Jest to zdecydowanie ułatwienie dla wielu przedsiębiorców. 

Do czego służy weryfikacja statusu VAT?

Weryfikacja statusu VAT jest ważna, ponieważ umożliwia uzyskanie informacji, czy firma, z którą postanawiamy wejść we współpracę jest czynnym podatnikiem VAT. Może to być dodatkowe źródło potwierdzające prawdziwość numeru NIP firmy obok numerów REGON oraz KRS i świadczy o wiarygodności danego podmiotu.
 
Ponadto chodzi o tzw. ulgę na złe długi, czyli możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku VAT od niezapłaconej wierzytelności, która nie została uregulowana przez kontrahenta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Oznacza to, że odzyskanie kwoty podatku jest możliwe tylko, gdy posiadamy potwierdzenie (pdf lub wydruk z datą wygenerowania), że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, kontrahent był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
Weryfikacja statusu kontrahenta jest również kluczowa dla podatników sprzedających towary w ramach procedury odwrotnego obciążenia w VAT. Dotyczy to sprzedawców tzw. “towarów wrażliwych” czyli:
złota w postaci surowca lub półproduktu oraz złota inwestycyjnego,
sprzętu elektronicznego w hurtowych ilościach powyżej 20 tys. zł netto dziennie,
odpadów szklanych,
różnego rodzaju wyrobów płaskich ze stali stopowej,
surowców wtórnych metalowych,
blach zaklasyfikowanych do PKWiU 24.33.20.0 jako „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej” drutów z miedzi i jej stopów,
odpadów z tworzyw sztucznych.
 
Aby prawidłowo udokumentować transakcję i ustalić, która ze stron jest w konkretnej sytuacji zobowiązana do rozliczenia podatku VAT, sprzedawca musi obowiązkowo dokonać weryfikacji statusu VAT kontrahenta.
Weryfikowanie jest niezbędna, ponieważ w wyniku kontroli duża liczba podmiotów otrzymała status nieczynnego podatnika VAT.  W związku z tym obrót z takimi kontrahentami w przypadku niektórych transakcji może mieć nieprzyjemne prawne konsekwencje dla podatnika.

Jak zweryfikować status VAT w Optimie

W Optimie umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta, która skutkuje otrzymaniem informacji, czy jest on podatnikiem VAT czynnym w serwisie Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/. Kontrolować status możemy na pojedynczej kartotece kontrahenta klikając odpowiedni przycisk lub seryjnie dla wielu zaznaczonych kontrahentów.
Ponadto kontrola jest możliwa także z poziomu rejestrów VAT jak i na dokumencie bądź seryjnie na zaznaczonych dokumentach.

Po przeprowadzonej weryfikacji użytkownik otrzyma jeden z trzech następujących komunikatów:
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Aby mieć pewność, że Twoje transakcje nie są obarczone ryzykiem dodatkowych sankcji ze strony Urzędu Skarbowego powinieneś monitorować status swoich kontrahentów w VAT.
 

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu poznania tej oraz innych funkcji systemu Comarch ERP Optima przydatnych w pracy Twojej firmy.

 
 

 f    

2017-09-13