Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Nawet 100% dofinansowania na szkolenia Twoich pracowników!

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie wielkopolski? Chciałbyś podwyższyć swoje kompetencje? A może rozważasz podnoszenie kwalifikacji Twoich pracowników? Jeśli tak, sprawdź na co możesz przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleń!

O dofinansowanie w ramach KFS ubiegać się mogą wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kwalifikacji zarówno swoich, jak i pracowników zatrudnionych w ramach umowę o pracę. Co ważne, w szkoleniach mogą wziąć udział, zarówno nowi pracownicy, jak i personel z dłuższym stażem.
 
W ramach działania, środki z Krajowego Funduszu Szkoleń, przeznaczyć można między innymi na:

  • kursy i studia kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosić będzie od 80% do 100%!

Rozpoczęcie naboru wniosków rozpocznie się już w styczniu 2017 r.- to zatem właściwy moment na podjęcie stosownych kroków!


Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania.

 

 

2016-12-21