Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Nowa wersja Comarch ERP Optima - sprawdź co zawiera nowa odsłona!

 
Szanowni Państwo,

Informujemy, że już jest dostępna nowa wersja Comach ERP Optima, która została dostosowana do najnowszych zmian w przepisach prawnych oraz zawiera wiele nowości ułatwiających korzystanie z systemu.


Nowa odsłona uwzględnia:

 • Jednolity Plik Kontrolny,
 • łączenie kart kontrahentów,
 • automatyczne notowania kursów walut,
 • terminale płatnicze.


A oto szczegółowa lista nowości wprowadzona w Comarch ERP Optima:

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W  PRZEPISACH             
    

 • Udostępniono możliwość eksportu wymaganych danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.             
 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2016: PIT-28(19), PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-37(23), CIT-8(24).
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(24) do systemu e-Deklaracje.
 • Wprowadzono możliwość przesłania deklaracji Intrastat za pomocą platformy PUESC.                      
 • Dostosowano wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.               
 • Dodano nowy rodzaj odsetek Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych dla podmiotów będących przedsiębiorcami, w wysokości 9,5% obowiązujące od 01.01.2016. 
 • Wprowadzono ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 18/15).


NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2016.5.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Umożliwiono łączenie kart kontrahentów (najbardziej oczekiwana funkcja wg serwisu www.spolecznosc.comarch.pl).
 • Dla kursów NBP umożliwiono automatyczne pobieranie notowań kursów walut.   
 • Na dokumentach związanych ze sprzedażą towarów umożliwiono podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie.
 • Umożliwiono wystawienie korekty podatku VAT do Wydania Zewnętrznego.           
 • Na dokumentach handlowo – magazynowych dodano możliwość eksportu pozycji do pliku w formacie tekstowym lub zgodnym z Excel (.csv).           
 • Umożliwiono współpracę z terminalami płatniczymi.            
 • Dodano możliwość wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas procesu wystawiania i podglądu dokumentów.            
 • Umożliwiono funkcjonalność usług złożonych, polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej.             
 • Umożliwiono ręczne powiązanie Zlecenia Serwisowego z innymi dokumentami w programie.       
 • Rozbudowano funkcjonalność faktur cyklicznych o możliwość tworzenia wzorców w walutach obcych. 
 • Wprowadzono mechanizm korekty załącznika VAT-ZD.       
 • Umożliwiono usuwanie rozrachunków podczas usuwania zapisów księgowych.     
 • Dodano możliwość przenoszenia poleceń księgowania pomiędzy dziennikami.
 • Rozbudowano schematy księgowe o możliwość wskazania konta księgowego na formularzu magazynu.  
 • W module Kasa/Bank dodano możliwość m.in. modyfikowania zapisów k/b w zamkniętych raportach, blokady dodawania zapisu k/b powodującego ujemne saldo rachunku oraz możliwość importu zapisów k/b do otwartych raportów za pomocą pracy rozproszonej.               
 •  Wprowadzono funkcjonalność częściowej likwidacji środka trwałego.         
 • Rozbudowano operacje seryjne w module Biuro Rachunkowe o możliwość ustawienia składki wypadkowej, wstawienia świąt w kalendarzu oraz naliczenia i wydruku deklaracji PIT-11 wraz z wydrukiem UPO.        
 • Uelastyczniono liczenie dopłat do nadgodzin przez wprowadzenie dodatkowych parametrów w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy.                
 • Dodano w konfiguracji programu współczynnik ekwiwalentu i umożliwiliśmy wykorzystanie go przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • Umożliwiono seryjne wstawienie świąt dla zaznaczonych kalendarzy.


WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE FUNKCJE POSZERZAJĄCE INTEGRACJĘ Z ERP 4.0:

 • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zakresie możliwości wskazywania na dokumentach wystawianych na urządzeniach mobilnych innego odbiorcy oraz innego płatnika.
 • W Analizach BI udostępniono nowe raporty: sprzedaż uwzględniająca korekty i WZKK oraz zaleganie na dzień, a także rozbudowaliśmy raporty Serwisu i CRM. Wzbogacono również funkcjonalność subskrypcji o możliwość dodawania w wiadomościach opisów raportów, warunków i parametrów.

Zastanawiasz się nad zakupem Comarch ERP Optima? Nie kupuj kota w worku, Pobierz bezpłatną wersję! 

    


2016-08-02