Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Nowe dofinansowanie dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego!

Prowadzisz działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Planujesz zakup systemu ERP, maszyn lub wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług? Wykorzystaj ostatnią szansę na dofinansowanie w ramach działania 1.6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego.

Działanie 1.6.2 RPO wspiera małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa poprzez dofinansowanie działań związanych z zakupem maszyn, linii produkcyjnych, licencji systemów informatycznych oraz usług i materiałów budowlanych. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosić będzie od 35% do 55%, a w niektórych przypadkach nawet do 85%!

W ramach działania szczególnie wspierane będą przedsiębiorstwa kwalifikujące się do tzw. Inteligentnych Specjalizacji. Obligatoryjnie projekt wspierany finansowo musi spełniać kryteria inwestycji początkowej, czyli inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które wiążą się z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego bądź zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego już zakładu, znaczącą zmianą technologii lub rozpoczęciem tworzenia nowych produktów.

Dodatkowo w ramach projektu konieczne jest wykazanie innowacyjności, potwierdzonej opinią o innowacyjności, a także wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego produktu/usługi czy też nowego procesu produkcyjnego. Nabór wniosków planowany jest na II kwartał 2016 r. to zatem właściwy moment na podjęcie stosownych kroków.

Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów i już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku w pierwszym terminie.

Supra Serwis wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.newsletter templates powered by FreshMail
2016-03-04