Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Nowe obowiązki świadczeniodawców

Powstał, przyjęty przez Radę Ministrów, projekt ustawy rozbudowujący i uszczegóławiający obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Zmiany niesie projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
Podmioty prowadzące działalność leczniczą będą musiały precyzyjnie określić jakie osoby będą uprawnione do przetwarzania dokumentacji medycznej.

Wyznaczenie odpowiednich osób dotyczy głównie tych, którzy nie wykonują zawodu medycznego:

 • osoby dokonujące wpisów do dokumentacji medycznej pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,
 • pracowników rejestracji i archiwum,
 • studentów nauk medycznych.

Z pomocą mogą przyjść systemy do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną takie jak OptiMED24, jednego z największych dostawców rozwiązań ERP w Polsce - Comarch SA. Dzięki funkcjonalności definiowania i przydzielania odpowiednich uprawnień, w systemie możliwe jest dokładne określenie do jakich obszarów działalności będą miały dostęp odpowiednie osoby. Taka funkcjonalność uniemożliwia dostęp do dokumentacji medycznej osobom niepowołanym.

Ponadto system do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną umożliwia:
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 • ciągłe aktualizacje systemu do zmian i nowości,
 • wystawianie elektronicznych zwolnień, recept, zaświadczeń, skierowań i zleceń,
 • indywidualne tworzenie i dostosowywane karty badań dla lekarzy,
 • łatwą rejestracja pacjenta w elektronicznym kalendarzu,
 • obsługę sprawozdawczości NFZ i działalności komercyjnej.

Wdrożenie systemu dla elektronicznej dokumentacji medycznej ułatwia przystosowanie się do zmieniających się obowiązków, jak również przyśpiesza codzienną pracę przez m.in.:
 • natychmiastowy dostęp do danych pacjenta przez wgląd do elektronicznej historii choroby,
 • wspomaganie w prowadzeniu karty pacjenta przez dostępne słowniki i podpowiedzi,
 • elektroniczną rejestrację, także przez portale halodoktorze.pl i znanylekarz.pl,
 • automatyzację wymiany danych przy generowaniu raportów NFZ oraz tych, które dotyczą działalności komercyjnej,
 • stałą weryfikację działalności placówki i optymalizację jej wrażliwych obszarów.

2015-04-01