Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Ostatni dzwonek na dofinansowanie w ramach działania 1.5.1 RPO

Prowadzisz działalność na terenie województwa lubuskiego, pomorskiego lub zachodnio-pomorskiego? Planujesz inwestycję w zakup systemu ERP, maszyn lub wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług? Wykorzystaj ostatnią szansę na dofinansowanie w ramach działania 1.5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego.

Działanie 1.5.1 RPO wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP poprzez dofinansowanie działań związanych z zakupem maszyn, linii produkcyjnych, licencji, praw patentowych, a także systemów informatycznych, w tym elementów systemów ERP oraz kosztów z tym związanych, tj. szkolenia pracowników, prace przygotowawcze oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji i wynosić będzie od 35% do 55%, a w niektórych przypadkach nawet do 85%!
 

W ramach działania szczególnie wspierane będą przedsiębiorstwa kwalifikujące się do tzw. Inteligentnych Specjalizacji, a także projekty mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Obligatoryjnie projekt wspierany finansowo musi spełniać kryteria inwestycji początkowej, czyli inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które wiążą się z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego bądź zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego już zakładu, znaczącą zmianą technologii lub rozpoczęciem tworzenia nowych produktów.

Dodatkowo w ramach projektu konieczne jest wykazanie innowacyjności, potwierdzonej opinią o innowacyjności, a także wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego produktu/usługi czy też nowego procesu produkcyjnego. Zakończenie naboru wniosków planowany jest na koniec marca 2016 r. to zatem ostatni moment na podjęcie stosownych kroków.

Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów i już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku we wskazanym terminie.

Supra Serwis wspiera klientów na wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez rozliczenie projektu i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Dodatkowo spółka zapewnia wsparcie z zakresu wykazania i udokumentowania innowacyjności zastosowanych rozwiązań.
newsletter templates powered by FreshMail

2016-03-01