Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Spółka DPM Solid Polska wdrożyła Comarch ERP Mobile Magazyn

W maju br. zespół wdrożeniowy Graphcom zakończył wdrożenie narzędzia Comarch ERP Mobile Magazyn w spółce DPM Solid Polska. Implementacja narzędzia przyczynić się ma do usprawnienia procesu przyjęcia oraz wydania towaru z magazynu, a także do lepszego zorganizowania przestrzeni w magazynie.

DPM Solid Polska istnieje na rynku od 1995 roku i zajmuje się produkcją anten oraz handlem artykułami elektrycznymi i elektronicznymi. W związku z częstymi przypadkami pomyłek, jakie występowały podczas procesu ręcznego kompletowania zamówień na magazynie oraz oraz związanych ze skomplikowanym obiegiem dokumentów, spółka DPM zdecydowała się na wdrożenie Comarch ERP Mobile Magazyn, zintegrowanego z systemem Comarch ERP XL, z którego obecnie korzysta.

Comarch ERP Mobile Magazyn to nowoczesne rozwiązanie działające w oparciu o  urządzenia mobilne ze skanerami kodów kreskowych. Głównym zadaniem narzędzia jest wskazywanie magazynierowi jaki towar i skąd powinien pobrać, aby skompletować zamówienie dla klienta, a także jaki towar i gdzie powinien odłożyć podczas przyjęcia towaru do magazynu. Prawidłowe odzwierciedlenie w systemie rozkładu pomieszczeń, alei, regałów oraz miejsc odkładczych, przyczynia się do zoptymalizowania pracy magazynierów i znacznego spadku czasu, potrzebnego na przygotowanie towaru do wysyłki.


Rozwiązanie posiada mechanizmy optymalizujące ścieżkę poruszania się w magazynie poprzez zastosowanie adresów magazynowych. Pozwala w szybki sposób identyfikować miejsca położenia towarów, wykorzystując kody kreskowe na produktach i półproduktach. Implementacja rozwiązania wpływa na znaczną redukcję błędów podczas realizowania zamówień, a także usprawnia inwentaryzację.

W sytuacji kiedy skompletowanie jednego zamówienia klienta wymaga skoordynowanej pracy wielu magazynierów, nieoceniona staje się funkcjonalność Pulpitu dyspozytora, za pomocą której kierownik zmiany jest w stanie wydawać dyspozycje magazynowe, które trafiają bezpośrednio na kolektory (urządzenia mobilne) magazynierów, bez konieczności komunikowania się z nimi osobiście. Dyspozycje zostają ułożone tak, by były kompletowane stosownie do kolejności, z jaką mają zostać rozwiezione – np. zgodnie z wcześniej ułożonym planem wysyłek.

Dodatkowo na potrzeby spółki DPM Solid Polska, zespół programistów Graphcom stworzył narzędzie umożliwiające  podwójną weryfikację prawidłowości przygotowania zamówień, przed załadunkiem na samochód. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie do minimum błędów występujących przy kompletowaniu zamówień.

Ocenia się, że implementacja rozwiązania Comarch Mobile Magazyn w DPM Solid Polska przyczyni się między innymi do :
  • Czas przygotowania towaru do wysyłki jest skrócony do minimum, a praca magazynierów zoptymalizowana.
  • Proces przygotowania zamówień klientów jest tak szybki, że umożliwia zrealizowanie znaczne większej ilości wysyłek dziennie, niż przed wdrożeniem.
  • Pozwala znacznie szybciej i sprawniej przeprowadzić inwentaryzację.

2015-07-15