Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Stan przygotowania placówek medycznych do informatyzacji działalności

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało raport z badań ankietowych dotyczący informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Celem raportu było sprawdzenie, jak placówki przygotowane są do obowiązków wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Łączna ilość pozytywnie zweryfikowanych ankiet wynosiła 3939 szt. Spośród ankietowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą 83% jako rodzaj działalności wskazało ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), 11% - stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne (szpitale), a 6% zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) Oznacza to, że w badaniu wzięło udział 19% z wszystkich AŚZ-ów, 33% szpitali oraz 40% ZOL-i.

Pod względem planowania działań IT najbardziej zaawansowane są szpitale. Ponad połowa z nich posiada strategię informatyzacji (54%), przeważająca część ma w strukturze wyodrębnioną komórkę ds. IT (68%). Najgorzej sytuacja wygląda w podmiotach wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - jedynie 38% z tych podmiotów może pochwalić się strategią informatyzacji, 11% ma wyodrębnioną komórką IT. Przeważająca część pracowników medycznych (93%) posiada dostęp do komputera i Internetu.

Z ankiety wynika, że jedynie niewielka część podmiotów medycznych przygotowuje się na rozpoczęcie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Oznacza to, że większość placówek nie jest świadoma korzyści jakie mogą osiągnąć dzięki informatyzacji swojej działalności. Wśród najważniejszych korzyści można wymienić:

 • nawet 50% przyśpieszenie obsługi pacjenta w rejestracji i gabinecie,
 • bezpieczeństwo przechowywania danych na serwerze oraz ich kopia zapasowa,
 • eliminacja potrzeby kilkukrotnego przepisywania tych samych danych,
 • automatyczna integracja z laboratoriami poprzez wymianę zleceń i wyników,
 • szybka obsługa i rozliczanie pacjentów i kontrahentów komercyjnych.

Jeszcze dzisiaj samo posiadanie dobrze wdrożonego systemu informatycznego może dawać dużą przewagę na rynku, która pozwoli przyśpieszyć pracę wewnątrz placówki, ograniczyć koszty generowania dokumentacji papierowej i otworzyć nowe kanały dotarcia do pacjentów np. przez promocję placówki w Internecie.

Praca z systemem wspomagającym zarządzanie sektorem ochrony zdrowia nie musi być trudna, a korzyści, które za sobą niesie przyczynią się do zwiększenia zadowolenia po stronie zarówno pracowników jak i pacjentów. Spółka Graphcom poleca system OptiMED24, którego niektóre cechy to:
 • tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnione ciągłe aktualizacje systemu do zmian,
 • indywidualnie tworzone i dostosowywane karty badań,
 • automatyzacja rozliczeń z NFZ,
 • wewnętrzne rozliczanie prowizyjne lekarzy,
 • darmowa baza danych i niska cena oprogramowania.

2015-03-11