Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Szukasz sposobu na sfinansowanie nowej inwestycji?

Masz ciekawy pomysł na biznes? Stawiasz na innowacyjne rozwiązania i szukasz sposobu na sfinansowanie nowej inwestycji? Zobacz jakie szanse na dotacje ma Twoje przedsiębiorstwo, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Inteligentny Rozwój to jeden z 6 programów, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Jest to drugi pod względem wielkości budżetu, program realizowany w Polsce, finansujący badania, rozwój, a także innowacje. Środki unijne wspierać będą rozwój innowacyjnych technologii, działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także prowadzenie badań naukowych.

Największą szansę na dofinansowanie będą miały firmy, zaliczane do tzw. inteligentnych specjalizacji. W ramach dotacji wysoko wspierane będą innowacyjne projekty oraz współpraca z jednostkami badawczymi. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy zyskają szerokie możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Głównym celem programu jest skuteczne realizowanie pomysłów biznesowych, poprzez przekształcanie ich w innowacyjne produkty, usługi oraz technologie. Działania te przyczynić się mają do wsparcia konkurencyjności gospodarki poprzez:

  • wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych
  • podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych
  • zwiększenie stopnia przystosowania jednostek do warunków gospodarki rynkowej
  • zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych

Podmioty, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie POIR to :
  • przedsiębiorstwa
  • konsorcja
  • jednostki naukowe
  • klastry
  • instytucje otoczenia biznesu

Alokacja środków na POIR wynosi 8 614,1 mld EUR, a więc blisko 36 mld zł. Maksymalny poziom dofinansowania, o jaki będą mogły ubiegać się podmioty gospodarcze wynosić będzie 85%.

Według ekspertów pierwszy możliwy termin ogłoszenia konkursów to trzeci kwartał 2015r. Otrzymanie dofinansowania wiąże się jednak z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, wniosków i załączników, które posłużą do opracowania merytorycznego wniosku . To zatem właściwy moment na podjęcie decyzji w zakresie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Graphcom, który dysponuje szeroką wiedzą na temat możliwych do sfinansowania projektów, już dziś zachęca wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania się ze swoimi inwestycjami. Przygotowanie merytorycznego wniosku wiąże się bowiem z precyzyjnym określeniem potrzeb przedsiębiorstwa, a także zebraniem wymaganej dokumentacji. Spełnienie powyższych warunków umożliwi znalezienie najkorzystniejszego sposobu sfinansowania inwestycji i złożenie wniosku w pierwszym terminie.

2015-02-09