Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

XT gotowy do RODO

 


Nowa wersja Comarch ERP XT
Dostosowanie systemu do przepisów RODOJuż od 25.05.2018  będą stosowane zapisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W związku z tym Comarch udostępnił dla Państwa kolejną aktualizację aplikacji Comarch ERP XT. W nowej wersji możliwe będzie rejestrowanie bezpośrednio w aplikacji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Ustalenie osoby pełniącej w firmie rolę administratora danych osobowych.
  2. Zdefiniowanie procesów zachodzących w firmie, podczas których przetwarzane są dane osobowe.
  3. Określenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  4. Rejestracja zgód na przetwarzanie danych osobowych, wyrażanych przez kontrahentów i pracowników.
  5. Rejestracja i zgłaszanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych.
  6. Wydruk i eksport danych osobowych kontrahenta, w przypadku gdy zażąda wglądu do danych.
  7. Anonimizacja danych osobowych kontrahenta, w przypadku gdy zażąda zapomnienia w systemie. Dane kontrahenta są wtedy usuwane z wszystkich wystawionych dla niego dokumentów.
  8. Ewidencja historii operacji związanych z przetwarzaniem danych i uprawnieniami do tych czynności.
Nowe przepisy wymagają także podpisania z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Każdy użytkownik Comarch ERP XT po zalogowaniu do nowej wersji programu zostanie poproszony o zawarcie takiej umowy.2018-05-09