Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

Zwiększ standard BHP dzięki dofinansowaniu z ZUS

Twoi pracownicy narażeni są na nadmierny hałas lub duże zapylenie powietrza? A może pracują na wysokościach lub przenoszą ciężkie ładunki obciążając przy tym układ mięśniowo-szkieletowy?
Specyfika prowadzonej przez Ciebie działalności wymaga inwestycji w zwiększenie bezpieczeństwa pracy? Skorzystaj z dofinansowania z ZUS!

Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, regularnie odprowadzających składki do ZUS. Wsparciem objęte mogą zostać, wszystkie projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Projekty te mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny, jak i doradczy. W ramach dofinansowania, sfinansować można między innymi zakup i instalację:

  • wózków jezdniowych podnośnikowych innych urządzeń samojezdnych;
  • ręcznych wózków paletowych, magazynowych, platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików;
  • podestów stacjonarnych i ruchomych oraz rusztowań;
  • wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej;
  • systemu urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.);
  • wymianę oświetlenia np. na hali produkcyjnej;

Ostateczna wysokość dofinansowania zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu, który otrzymać ma dofinansowanie. Najwięcej zyskać mogą przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż  10 pracowników. Maksymalna wysokość dotacji dla tych firm, wynosić będzie 100 tys. zł, co stanowi aż 90% wydatków kwalifikowanych. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnianych pracowników, wzrasta również maksymalna kwota dofinansowania. Małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dopłatę w wysokości do 150 tys., natomiast duże podmioty otrzymać mogą dofinansowanie nawet na poziomie 400 tys. zł!

Graphcom poleca spółkę Supra Serwis, która wspiera klientów we wszystkich etapach ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez złożenie wniosku o płatność i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Projekty naszych klientów zostały profesjonalnie rozliczone. Tylko z POIG, działanie 8.2, klientom Supra Serwis  przyznano w sumie ponad 9.000.000 zł dofinansowania.

2015-10-05