Zobacz również w tej kategorii:

Park maszynowy


Park maszynowy, a także nowe produkty sfinansować można w ramach poniższych programów:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR
- ogólnopolski program  dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić na rynek nowy, produkt lub uruchomić innowacyjny proces wytwarzania produktu:
 • Wielkość projektów: od 2 mln PLN (koszty kwalifikowane).
 • Poziom wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
  • mikro i małe: 45% - 60%
  • średnie: 35% - 50%
  •  inne: 25%-40%
 • Typy projektów:


   
Regionalny Program Operacyjny (RPO):
 • Wielkość projektów: szczegóły do końca czerwca.
 • Poziom wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
  • małe: 45%
  • średnie: 35%
 • Typy projektów:


Program Rozwoju Oszarów Wiejskich (PROW):

 • Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
 • Wielkość projektów: od 200 tyś PLN.
 • Poziom wsparcia: 50%
 • Typy projektów:


   

 
 
Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Wypełnij poniższy formularz

* pola wymagane