Strona główna Dotacje Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów


Graphcom zapewnia wsparcie na każdym etapie rozliczania projektu, a w szczególności:
 • Audyt projektu:
  • Analiza projektu oraz przygotowanie do realizacji, ze wskazaniem kluczowych punktów dokumentacji aplikacyjnej.
  • Przygotowanie dedykowanych zaleceń dotyczących realizacji projektu.
 • Wybór dostawców i wykonawców:
  • Opracowanie wzorów zapytań ofertowych.
  • Opracowanie wzorów protokołów wyboru ofert.
  • Doradztwo w zakresie przeprowadzenia pełnej lub uproszczonej procedury wyboru ofert na towary i usługi w ramach projektu.
    
 • Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej:
  • Przygotowanie wzoru opisu dokumentów księgowych.
  • Doradztwo w zakresie prawidłowego rozdysponowania otrzymanej zaliczki.
  • Sporządzenie wniosku o płatność zaliczkową, pośrednią oraz końcową.
  • Sporządzenie wniosku sprawozdawczego.
  • Złożenie dokumentów do właściwych urzędów.
  • Prowadzenie korespondencji z urzędami: uzupełnienia, korekty, wyjaśnienia, oświadczenia.
    
 • Promocja:
  • Przedstawienie wytycznych dotyczących promocji i informacji.
  • Opracowanie wzorów tablic, plakietek informacyjnych, opisów zgodnie z wytycznymi UE.
  • Doradztwo w zakresie uznania kwalifikowalności kosztów na zadania promocyjno-marketingowe.
    
 • Aneksowanie umowy o dofinansowanie:
  • Porównanie rzeczywistych stanów realizacji projektu z zapisami dokumentacji aplikacyjnej.
  • Doradztwo w zakresie możliwości wprowadzenia zmian do projektu.
  • Przygotowanie stosownej dokumentacji do aneksowania umowy o dofinansowanie.
 • Kontrola:
  • Monitoring realizacji wskaźników projektu.
  • Przygotowanie do kontroli projektu oraz na życzenie udział specjalisty z Zespołu Rozliczeń Graphcom.
  • Wsparcie przez cały okres realizacji projektu, z uwzględnieniem kontroli projektu oraz jego ewaluacji (zalecenia pokontrolne).
 
 
Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Wypełnij poniższy formularz

* pola wymagane