Strona główna Dotacje Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem


Specyfika i wymogi projektów unijnych wymagają wydzielenia dedykowanego koordynatora, który zapewni kontrolę nad przebiegiem i postępem projektu. W ramach współpracy oferujemy wsparcie w zakresie:
  • Planowania, realizacji, kontroli i nadzoru zadań projektowych w kontekście celów i wskaźników projektu.
  • Efektywnej komunikacji między wykonawcami, dostawcami, partnerami projektu oraz kierownictwem firmy.
  • Monitoringu wydatkowania środków, zgodnie z budżetem projektu.
  • Opracowania dokumentacji rozliczeniowej projektu w obszarach ofertowania, aneksowania umowy o dofinansowania i wniosków o płatność.
  • Bieżącej korespondencji z Instytucją Zarządzającą.
  • Monitoringu aktualnych wytycznych i rozporządzeń w odniesieniu do zapisów dokumentacji aplikacyjnej i umowy o dofinansowanie.
  • Nadzoru nad realizacją obowiązków informacyjno – promocyjnych.
  • Monitoringu wartości wskaźników.
  • Uczestnictwa w kontrolach projektu.
  • Wskazania ograniczeń i ryzyk, które mogą mieć wpływ na rozliczenie projektu.
 
 
Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Wypełnij poniższy formularz

* pola wymagane