Zobacz również w tej kategorii:
Elektro
Średnia lub duża firma zajmująca się produkcją lub hurtową sprzedażą produktów elektronicznych lub elektrotechnicznych.

Profil klienta

Średnie lub duże przedsiębiorstwo, zajmujące się produkcją lub hurtową sprzedażą produktów elektronicznych lub elektrotechnicznych. Również działające w strukturze rozproszonej, posiadające oddziały i sklepy firmowe.

Skrócony opis rozwiązania:

System dla branży ELEKTRO, musi być wyposażony w mechanizmy do zarządzania magazynem (również wysokiego składu) ze wspieraniem decyzji co, kiedy i w jakiej ilości zakupić. Rejestracja danych powinna być realizowana za pomocą urządzeń mobilnych (kontrola położenia produktów-wyrobów gotowych, półproduktów, spakowanych już paczek). Zwykle duża liczba asortymentu wymaga, by był on dobrze opisany (grupy towarowe, kody kreskowe, zdjęcia, dodatkowe cechy i dokumenty towarzyszące). Duża liczba odbiorców wymusza zastosowanie mechanizmów centralnego zarządzania polityką cenową. Wymagana jest obsługa specyficznych towarów kaucjonowanych - np. bębnów kablowych, obsługa sprzedaży kabli z uwzględnieniem procesu cięcia i ewidencji odcinków na magazynie. System musi prawidłowo ewidencjonować i rozliczać KGO (koszt gospodarowania odpadami). Na produkcji sprawdza się rejestracja kolejnych operacji (np. montaż płyty głównej, montaż obudowy, konfekcjonowanie opakowania …), z uwzględnieniem kontroli jakości wyrobów. Często przydatne okazują się narzędzia wspierające procesy logistyczne – przyporządkowanie klientów do tras, kompletowanie tras ze względu na wymagane terminy dostaw, szybkie do-produkowanie wyrobów, pozwalające uzupełnić wysyłki na już wstępnie zaplanowanych trasach. Bardzo ważna jest platforma B2B – automatyzująca wymianę dokumentów z dystrybutorami, wspierająca między innymi obsługę reklamacji. Baza danych powinna być zabezpieczona usługą e-Kopia24.pl, służącą do automatycznego przesyłania wrażliwych danych na zewnętrzne serwery, co zapewnia ich całkowite bezpieczeństwo i możliwość odzyskania, w przypadku ich utraty z powodu awarii sprzętu, kradzieży sprzętu, lub innych zdarzeń losowych (np. powodzi).

Dowiedź się więcej...