Zobacz również w tej kategorii:
Elektro
Średnia lub duża firma zajmująca się produkcją lub hurtową sprzedażą produktów elektronicznych lub elektrotechnicznych.

Rozwiązanie

Branża elektro – rozwiązanie informatyczne

Aby dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne dla przedsiębiorstwa z branży elektro, trzeba zacząć od oceny tego, w jaki sposób poszczególne funkcje oprogramowania przyczynią się do zwiększenia efektywności procesów.
Chcemy szczególnie zwrócić Twoją uwagę na te, wybrane elementy systemu, które po wdrożeniu, realnie się do tego przyczynią:

Aby zakup systemu ERP miał sens, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co zyskuję i kiedy inwestycja się zwróci, czyli ...

czego oczekujemy od systemu ERP?

Stosowana przez nasze przedsiębiorstwo metodyka, koncentruje się na określeniu dwóch podstawowych typów korzyści:
 • Oszczędność czasu,
  • przyspieszenie czynności powtarzalnych,
  • automatyzacja niektórych, często wykonywanych czynności.
 • Zwiększenie przychodów,
  • optymalizacja procesów, pozwalających uzyskać większe przychody,
  • uszczelnienie procesów, powodujących straty,
  • wsparcie dla procesów, które nie były dotąd obsługiwane, a wpływają na zwiększenie sprzedaży.

W konsekwencji potrafimy oszacować skalę korzyści, które odniesie przedsiębiorstwo, jeżeli zastosuje proponowane przez nas rozwiązania organizacyjno-informatyczne. Oto wybrane przykłady wyników naszych audytów korzyści:
 • Przeprowadzona w marcu 2011 r analiza u klienta z branży ELECTRO, który realizuje obrót roczny na poziomie 17 mln zł wykazała, że zaoszczędzi dzięki naszym rozwiązaniom 91 tyś zł netto rocznie i dodatkowo, jego personel odzyska 4200 rbh rocznie. 

Kluczowe funkcjonalności branżowe

Zanim zajęliśmy się mierzeniem korzyści przyjęliśmy, że nasz system informatyczny dla przedsiębiorstwa z branży elektro, musi skutecznie obsługiwać następujące, kluczowe funkcjonalności branżowe:
 • Zarządzanie towarami kaucjonowanymi – np. bębny kablowe, palety.
 • Zarządzanie odcinkami kabli.
 • Obsługa magazynów konsygnacyjnych, zawierających towary obce.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie KGO (kosztów gospodarowania odpadami).
 • Skracanie czasów realizacji zamówień, np. poprzez ocenę, co jeszcze warto sprowadzić lub zlecić na produkcję, by zamówienie mogło być wysłane wcześniej - jednym transportem - obniżając koszty logistyki.
 • Narzędzia do wspierania decyzji zakupowych – co, w jakiej ilości i kiedy kupić, by zrealizować zamówienia klientów, zaspokoić potrzeby produkcyjne i obsługę reklamacji.
 • Obsługa produkcji seryjnej oraz na zamówienie – szczegółowa kontrola numeru partii wyrobu i podzespołów.
 • Zarządzanie kontrolą jakościową.
 • Porządek w magazynie - również wysokiego składu - poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych: system wskazuje magazynierowi skąd ma wziąć produkt lub materiały do produkcji i gdzie ma je odłożyć podczas procesu przyjęcia.
 • Sprawna obsługa reklamacji, w tym ich awizowanie poprzez platformę internetową.
 • Zautomatyzowana obsługa logistyki i transportu – wsparcie procesu układania wysyłek w trasy i usprawnienie komunikacji z zewnętrznymi firmami logistycznymi.

Początek strony...

Obsługa wielu kanałów sprzedaży

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo realizuje produkcję, czy tylko dystrybuuje produkty elektroniczne lub elektrotechniczne, działa w warunkach rynkowych i musi w jak największym stopniu ułatwić zakup klientowi końcowemu. System informatyczny musi zatem posiadać narzędzia, które ułatwią dotarcie do naszego rynku docelowego. Mnogość kanałów sprzedaży wymaga specyficznej obsługi każdego z nich. Nasze rozwiązania wspierają sprzedaż poprzez:
 • dystrybutorów – np. hurtownie, sieci wielkopowierzchniowe, 
 • sklepy własne, 
 • salony obce – np. franczyzowe, 
 • przedstawicieli handlowych, 
 • detaliczne sklepy internetowe.

Poniższy schemat prezentuje nowoczesne przedsiębiorstwo z branży meblowej, działające w strukturze rozproszonej.


Współczesna firma handlowa lub produkcyjno-handlowa potrzebuje zaawansowanych funkcjonalności branżowych, które pomogą zautomatyzować i przyspieszyć obsługę procesów w centrali i oddziałach. Poniższy schemat prezentuje strukturę modułów systemu Comarch ERP XL.


Poniżej skoncentrujemy się na tych, specyficznych własnościach systemu ERP dla branży elektro, które decydują o tym, że możliwe stanie się osiągnięcie oszczędności czasu personelu oraz optymalizacja kosztów i przychodów przedsiębiorstwa.

Początek strony...

Elektroniczna platforma współpracy z odbiorcami i dostawcamiJej podstawowe funkcje to:
 • Możliwość zamawiania produktów drogą internetową przez stałych odbiorców.
 • Prezentacja stanu realizacji zamówień.
 • Udostępnianie informacji o promocjach, płatnościach, historii transakcji.
 • Zgłaszanie i podgląd stanu realizacji reklamacji.
 • Udostępnianie wiedzy o produkcie (zdjęcia, instrukcje obsługi, certyfikaty … )
 • Różne wersje językowe dla odbiorców zagranicznych.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile czasu tygodniowo pracownicy poświęcają na komunikację telefoniczną i mailową z klientami/Partnerami w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących szczegółów, stanu realizacji zamówień, tworzenia zestawień zaległych płatności, odpowiadania na pytania dotyczące dostępności asortymentu?

Zakładamy, że w interesie przedsiębiorstwa jest przenosić jak największą część komunikacji z dystrybutorami na zakupową platformę internetową. Platforma taka pozwala składać zamówienia, śledzić ich status, sprawdzać dostępność towaru, zgłaszać reklamację i śledzić jej status, sprawdzać stan rozliczeń i wysokość pozostałego limitu kredytowego. Wreszcie, platforma pozwala tworzyć dystrybutorowi atrakcyjne oferty dla swojego klienta. Tak stworzona oferta, może zostać przekształcona do zamówienia. Szczególnie ten ostatni element może skłonić dystrybutorów do korzystania z platformy. Dodatkowo, zapewnienie dystrybutorom lepszych warunków handlowych przy skorzystaniu z platformy na pewno zaowocuje tym, że z czasem zaczną się nią posługiwać coraz chętniej. Zakładamy, że stosując odpowiednią politykę informacyjną, już w pierwszym roku uda się przekierować 20% komunikacji właśnie na platformę a w kolejnych latach znaczenie platformy będzie z pewnością rosło. Uzyskane w ten sposób oszczędności czasu liczone są w setki a nawet tysiące roboczogodzin rocznie, w zależności od skali przedsiębiorstwa.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile czasu tygodniowo Twoi pracownicy poświęcają na komunikację z klientami/dystrybutorami i obsługę dokumentów w zakresie reklamacji?

Jednym z zadań internetowej platformy zamówieniowej jest wsparcie obsługi reklamacji. Jeżeli dystrybutor zgłosi ją przez platformę, może liczyć na szybszą obsługę procesu. Rejestrując reklamację, musi podać informacje na temat dokumentu zakupu, z którego pochodzi reklamowany artykuł (lub numer seryjny partii), co z góry eliminuje próby reklamowania czegoś, co zostało kupione gdzie indziej. Dodatkowo podaje opis uszkodzenia i swoje oczekiwania (wymiana, zwrot...). Dodatkowo może wydrukować etykietę z kodem kreskowym, którą umieści na paczce z reklamowanym asortymentem, co pozwoli na bezbłędną identyfikację od kogo jest reklamowana przesyłka i co zawiera. Z naszych doświadczeń wynika, czas obsługi reklamacji po pierwszym roku eksploatacji systemu może zostać zredukowany nawet o 15% i o znacznie więcej w kolejnych latach.

Początek strony...

Automatyzacja przepływu dokumentów z dostawcami i odbiorcami oraz
automatyzacja powtarzalnych czynnościWspółczesne system informatyczne muszą być zdolne do bezobsługowego przesyłania informacji pomiędzy bazami danych współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Najważniejsze cechy takich rozwiązań to:
 • automatyczne przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej,
 • zamówienia i potwierdzenia zamówień,
 • faktury zakupu, sprzedaży i korekty,
 • awiza dostaw,
 • cenniki.
 • synchronizacja katalogu asortymentowego,
 • centralne sterowanie polityką cenową,
 • eliminacja błędów ludzkich,


Automatyzacja powtarzalnych czynności, odciąża personel przedsiębiorstwa i stwarza u naszych parterów atmosferę niezawodności współpracy. W naszych wdrożeniach dążymy do uzyskania między innymi:
 • automatycznego potwierdzania bezspornych zamówień – generowania zleceń produkcyjnych i dokumentów wysyłek,
 • blokowania niewiarygodnych klientów,
 • alarmowania, jeżeli terminy realizacji dostaw do klientów mogą być zagrożone,
 • alarmowania w przypadku, gdy stany magazynowe mogą zagrozić ciągłości produkcji,
 • automatycznego generowanie awiz dostaw,
 • automatyzacji komunikacji z systemami firm transportowych,
 • automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży i dokumentów kosztowych, opisanych analitycznie.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile roboczogodzin tygodniowo zajmuje wprowadzanie dokumentów zakupowych?

Proces fizycznego wprowadzania do systemu dokumentów zakupu, z założeniem kartoteki magazynowej będzie się odbywał automatycznie, dzięki wykorzystaniu technologii ECOD. Czas wprowadzania dokumentu zostanie całkowicie odzyskany.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile czasu tygodniowo pracownicy poświęcają na weryfikację dokumentów zakupu pod kątem poprawności ceny?

Weryfikacja ceny będzie się odbywała automatycznie, w momencie importu dokumentu zakupu i przyporządkowania asortymentu do zamówienia wysłanego do dostawcy. W tej sytuacji, czas ten zostanie w całości odzyskany.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile czasu poświęcają Twoi pracownicy na przyjmowanie i wprowadzanie do systemu zamówień od Partnerów?

Wprowadzenia zamówień od dystrybutorów nie powinno zabierać aż tyle czasu. Prowadzenie internetowej platformy zakupowej, oraz wdrożenie z kluczowymi partnerami automatyzacji przesyłania dokumentów zamówień bezpośrednio do systemu, pozwoli zredukować ten czas o 20% w pierwszym roku i w znacznie większym stopniu kolejnych latach.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile godzin tygodniowo poświęcają Twoi pracownicy na wprowadzanie do systemu wyciągów bankowych i rozliczanie z nimi dokumentów zakupu i sprzedaży?

W systemie Comarch ERP XL, import wyciągów bankowych odbywa się automatycznie. Dodatkowo, stosując identyfikację kontrahenta po rachunku bankowym i odpowiednie reżimy w zakresie opisu przelewów można rozliczyć automatycznie 30-40% przelewów. Zakładamy, że sumarycznie można liczyć na ograniczenie czasochłonność obsługi przelewów o minimum 50%.

Początek strony...

Zastosowanie urządzeń mobilnych w magazynieMagazyn to jedno z tych miejsc, które w znacznym stopniu angażują kapitał przedsiębiorstwa. Dodatkowo, od sprawności działania magazynu zależy, czy surowce zostaną na czas dostarczone na produkcję i w jakim tempie zostaną zrealizowane wydania towaru przeznaczonego do wysyłki. Należy zatem przyjąć następujące rozwiązania:
 • identyfikacja miejsc położenia zasobów opartą o etykiety z kodem kreskowym,
 • mechanizmy wskazujące skąd pobrać surowce i gdzie odłożyć produkty,
 • inwentaryzacja, która może się odbywać z dokładnością do wybranego obszaru magazynu, bez wstrzymywania pracy pozostałych obszarów,
 • centralne zarządzanie zleceniami dla magazynierów,

Dodatkową korzyścią z automatyzacji procesów, jest uniezależnienie się przedsiębiorstwa od konkretnych osób, pracujących w magazynie.

Odpowiedz sobie na pytanie …

Ile czasu zaoszczędzą osoby odpowiedzialne za załadunek transportu, jeżeli skorzystają z magazynowych urządzeń mobilnych i oznakowania gotowych produktów, paczek kodem kreskowym?

Praktyka pokazała, że na jednej wysyłce samochodowej może to być oszczędność przekraczająca 15 min. W firmie, która realizuje wiele wysyłek, można zatem zaoszczędzić nawet kilka godzin tygodniowo.

Początek strony...

Zastosowanie rejestratorów operacji na produkcjiPulpit do rejestracja operacji produkcyjnych, przystosowany do pracy z monitorami dotykowymi, pozwala błyskawicznie zarejestrować wykonanie operacji produkcyjnej. Można w ten sposób zrezygnować z papierowych kart pracy, wypełnianych przez pracowników i przepisywanych do systemu przez brygadzistę lub szefa produkcji. Pracownicy logują się do systemu za pomocą kart zbliżeniowych i na ekranie widzą wyłącznie te operacje, które są do nich przypisane.Po zaplanowaniu produkcji możemy przystąpić do rejestracji wykonywania kolejnych operacji na zleceniach. Twoi pracownicy mogą dostać wydruk takiej karty pracy i za pomocą czytnika kodów kreskowych zarejestrować początek i koniec wykonywania czynności. Zautomatyzowanie rejestracji operacji produkcyjnych znacznie skraca czas niezbędny na ewidencję danych produkcyjnych, a uzyskaną, precyzyjną wiedzę na temat tego: kto, ile, czego i z czego wytworzył, możemy wykorzystać do analiz i optymalizacji planowania.

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Jak długo trwa rejestracja czynności/operacji realizowanych na produkcji?

Rejestracja operacji na produkcji opiera się zwykle na wypełnianiu papierowych kart pracy, które zawierają informacje o tym, jaki pracownik, ile czasu poświęcił na konkretne zlecenie produkcyjne. Karty pracy są zwykle dostarczane brygadziście, który rejestruje je w systemie, by możliwe było określenie nakładu czasu poświęconego przez pracowników, oraz ilości gotowych półproduktów lub produktów, które udało się wytworzyć. Jeżeli możliwe jest zapewnienie użytkownikom dostępu do pulpitu rejestracji operacji, lub wyposażymy brygadzistę w kolektor danych do rejestracji wykonanych operacji, to czas obsługi wprowadzania danych do systemu o przebiegu produkcji można zredukować do 1/3 czasu poświęcanego przez pracownika i brygadzistę w modelu klasycznym (papierowym).

Początek strony...

Automatyzacja procesów logistyki i transportuZarządzanie wysyłkami, to proces, który wymaga wzięcia pod uwagę bardzo wielu czynników. Trzeba wyprodukować i wysłać towar na tyle wcześnie, by zdążył on dojechać do klienta zgodnie z umówionym terminem. Na dodatek, należy zadbać o możliwie najniższe koszty własne logistyki i obsłużyć sytuacje wyjątkowe, takie jak np. priorytetowa wysyłka dla ważnego klienta. Nasze rozwiązania wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom, dając użytkownikowi:
 • wsparcie dla określania, co jeszcze trzeba przygotować lub wyprodukować, by zrealizować w całości zaplanowane wysyłki,
 • obsługę indywidualnych kalendarzy dostaw klientów (SMC),
 • rejestracja parametrów logistycznych (waga/objętość/warunki transportu),
 • narzędzia do automatyzowania układania wysyłek, wg tras,
 • przesyłanie zleceń przewozowych bezpośrednio do systemów firm kurierskich/spedycyjnych,
 • generowanie gotowych zestawów dokumentów dla kierowców (lista załadunkowa, faktury, druki przyjęcia gotówki).

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Ile roboczogodzin dziennie zajmuje przygotowanie wysyłki (ułożenie tras, przygotowanie dokumentów)?

Proponujemy następującą organizację procesu przygotowywania wysyłek. Najpierw system układa zamówienia klientów w wysyłki wg wcześniej określonych geograficznie tras. Logistyk weryfikuje propozycje systemu (1h dziennie), potem system generuje dyspozycje dla magazynierów na urządzanie mobilne. Magazynierzy przygotowują towar weryfikując dostępność. Zatwierdzone, odpowiednio zmodyfikowane dyspozycje, stanowią podstawę do automatycznego wystawienia i wydrukowania dokumentów sprzedaży dla klientów. Przed automatycznym przesłaniem dyspozycji transportowych do transportu, logistyk weryfikuje i ewentualnie modyfikuje plan dostawy, jeżeli wystąpiły duże braki w realizacji dyspozycji. Następnie system generuje i ewentualnie przesyła automatycznie zlecenia transportu do zewnętrznych firm logistycznych. Zakładamy, że dzięki takiemu modelowi uda się odzyskać 65% czasu, który dzisiaj poświęcasz na ten proces.

Początek strony...

Uszczelnienie polityki cenowej
Jeżeli system w żaden sposób nie pilnuje prawidłowości ceny sprzedaży towaru/wyrobu, to należy się spodziewać, że będą się pojawiały przypadki świadomego lub nieświadomego zaniżania ceny sprzedaży. W ten sposób przedsiębiorstwo może zupełnie niepotrzebnie stracić znaczne kwoty. Rozwiązaniem jest wprowadzenie kilku funkcjonalności, takich jak cena lub marża minimalna, lub rejestracja ramowych warunków handlowych, uzgodnionych z klientami/dystrybutorami. Proponujemy następujące rozwiązania standardowe:
 • definiowanie progów rabatowych,
 • wariantowe określanie cen promocyjnych,
 • określanie zestawów promocyjnych,
 • kontrola uprawnień rabatowych personelu,
 • Zarządzanie ceną na poziomie:
  • towaru,
  • grupy towarowej,
  • Klienta,
  • grupy klientów,
  • struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Ile razy w miesiącu zgłasza się klient z błędem na fakturze na swoją niekorzyść (zła cena, rabat)?

Klient, który dostał cenę lepszą niż powinien, raczej sam się nie zgłosi, a takich przypadków jest nie mniej. Precyzyjne mechanizmy kontroli ceny nie tylko wyeliminują sprzedaż poniżej ustalonych przez Zarząd poziomów cen, ale i zabezpieczą przedsiębiorstwo przed przyjmowaniem dokumentów zakupu na warunkach innych, niż wynikające z ramowych uzgodnień.

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Czy zdarza się, że Twoi pracownicy dają klientom lepsze warunki sprzedaży, niż wynikałoby to z ramowych uzgodnień?

System całkowicie uszczelnia politykę cenową, uniemożliwiając wyjście poza ustalone zasady współpracy z partnerami. Załóżmy, że dział handlowy dał 1% nieuprawnionego rabatu tylko od 10% obrotu… Po przeliczeniu okazuje się, że może chodzić o dziesiątki lub setki tysięcy marży.

Początek strony...

Wspieranie decyzji zakupowych oraz kontrola zapasówJednym z elementów wymagających zwykle usprawnienia w systemie informatycznym jest optymalizacja zatowarowania magazynów. Żeby tego dokonać trzeba pogodzić dwa, ważne aspekty: uwolnić jak najwięcej gotówki, czyli utrzymywać możliwie minimalny stan magazynowy i jednoczesne zapewnić dostęp do niezbędnych towarów/podzespołów dla utrzymania ciągłości produkcji i dostaw do klientów.
Rozwiązaniem jest Bilansu Stanu Towarów. Za jego pomocą, zbilansujesz informacje o tym co masz w magazynach, co zamówiłeś, co zamówili u Ciebie Klienci, co potrzebujesz na potrzeby produkcji i reklamacji. Uwzględnisz tu również plany sprzedaży i kontrakty długoterminowe. Możesz dokonać oceny potrzeb w taki sposób, by mieć dość czasu na sprowadzenie asortymentu, na który trzeba poczekać. Jeżeli stan będzie zbyt niski, wtedy automatycznie będziesz mógł dokonać zamówienia wg. wybranej przez Siebie strategii (najniższa cena, najkrótszy czas dostawy, najmniejsza liczba podzespołów …).
Funkcjonalność Bilansu Stanu Towaru prowadzi do:
 • minimalizacji wartości (ilości) podzespołów na magazynie,
 • poprawa dostępności kluczowych surowców,
 • kontrolowania ilość uniwersalnych/powtarzalnych półproduktów – podzespołów,

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Jaka jest wartość surowców w magazynie, które nie rotowały od 180 dni?

Wiedząc kiedy, jakie surowce i od kogo powinieneś zamówić, ograniczysz do minimum liczbę towarów zalegających na magazynie, a tym samym uwolnione środki możesz przeznaczyć na zakup niezbędnych surowców i popularnych produktów. Bez odpowiednich narzędzi jest Ci trudno ustalić rzeczywiste zapotrzebowanie i zajmuje Ci to zbyt wiele czasu. Zwykle, wartość magazynu surowców niechcianych można ograniczyć o 80%

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Jaka jest wartość wyrobów gotowych, znajdujących się na Twoim magazynie?

Czasem wydaje się, że produkowanie na magazyn, to jedyny sposób zabezpieczenia odpowiedniej dostępności wyrobów. Problem w tym, że zużywasz surowce, których nawet nie możesz uwzględnić w kosztach, zanim nie sprzedasz wyrobów. Precyzyjne planowanie produkcji pozwoli zredukować magazyn wyrobów gotowych wyłącznie do tych mebli i paczek meblowych, które mają zostać wysłane w ciągu kilku najbliższych dni. Nowoczesny system ERP pozwala zminimalizować konieczność produkowania na magazyn.

Początek strony...

Gromadzenie informacji o popycie

Rejestrowanie w systemie zintegrowanym zamówień klientów jest bardzo ważne z wielu powodów: pozwala analizować, ilu pozycji zamówień i z jakich powodów, nie byliśmy w stanie zrealizować, a w konsekwencji, pozwala ocenić, jakiej wielkości sprzedaży w związku z tym nie zrealizowaliśmy. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli posiadamy w systemie recepturę wyrobu, który został zamówiony, to możliwe jest uwzględnienie niezbędnych surowców do produkcji w narzędziach do wspierania decyzji zakupowych.

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Chcesz kupować surowce w większej ilości w lepszej cenie?

Jeżeli gromadzisz dane o popycie (zamówienia, zapytania ofertowe) i jeżeli posiadasz w systemie technologie produkcji swoich wyrobów, to jesteś w stanie, z dużą dokładności, określić swoje miesięczne lub kwartalne potrzeby na podzespoły. Jeżeli na dodatek udało Ci się zredukować wartość magazynu i odzyskać środki pieniężne, to możesz pokusić się o większe zakupy podzespołów w niższej cenie. Praktyka pokazuje, że zaoszczędzisz w ten sposób nie mniej niż 5% aktualnej wartości Twojego magazynu.

Początek strony...

Precyzyjna analiza danychRaport „Analiza RFM” został skonstruowany aby odnaleźć najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów. Wartość klienta mierzona jest w tym przypadku trzema kryteriami: Recency – odzwierciedlająca kiedy ostatnio klient dokonał transakcji, Frequency - mierząca częstość z jaką klient dokonuje transakcji oraz Monetary – wskazująca jaka jest wartość transakcji dokonanych przez klienta. Każde z trzech kryteriów dzieli populację klientów na pięć grup nadając jednocześnie każdej z nich wartość z przedziału od 1 do 5. W ten sposób dwudziestu procentom klientów, którzy najczęściej dokonują transakcji zostanie przypisana wartość 5, a dwudziestu, którzy dokonują transakcji najrzadziej otrzyma wartość 1. Analogicznie dzieje się to w przypadku pozostałych dwóch kryteriów czyli Recency oraz Monetrary. Finalnie każdy z klientów otrzyma jakąś wartość dla każdego z kryteriów oraz przypisana zostanie wartość wskaźnika RFM, który jest syntetyczną miarą łączącą trzy poprzednie. Mając takie zestawienie przedsiębiorstwo jest w stanie ocenić swoich klientów.Analiza What-If pozwala na zasymulowanie pewnych zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie. Użytkownik określa wielkość, którą chce analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ. Powyższy przykład pozwala zweryfikować, o ile należałoby zwiększyć sprzedaż, by osiągnąć założone wcześniej wyniki sprzedaży.

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Czy masz mechanizmy, które zaalarmują Cię, jeżeli ważni klienci zaczną kupować mniej niż dotychczas?

Bardzo ważnym narzędziem zabezpieczającym Twój biznes są dwie kluczowe analizy: RMF i ABC – segmentująca klientów na kluczowych i resztę, oraz analizy dynamiki sprzedaży do kluczowych klientów. Posiadając takie mechanizmy bez trudu wychwycisz moment, w którym sprzedaż do nich będzie maleć, co pozwoli podjąć zawczasu odpowiednie działania handlowe, bo być może Twój klient zaczął się zaopatrywać u kogoś innego. Nowoczesny system ERP - Comarch CDN ERP XL, wyposażony w platformę raportując Comarch BI, zawiera takie narzędzia w standardzie. Zakładając, że miesięczny obrót to 1 mln złotych, oraz to, że spóźnione działania handlowe pozbawiają nas 5% sprzedaży miesięcznie, otrzymujemy stratę na poziomie 50 tyś zł w obrocie, co przy marży na poziomie 30% daje miesięczną stratę w wysokości 15 tyś zł netto.

Początek strony...

Nowe kanały sprzedaży e-commerceDlaczego warto sprzedawać w Internecie?

Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji, wykorzystywanym w Polsce przez coraz więcej firm. W ciągu ostatnich 10 lat z roku na rok wzrasta liczba użytkowników, a pojawiające się nowe sklepy internetowe ciągle znajdują popyt na swoje towary. W 2010 r, wartość rynku e-commerce w Polsce wyniosła 15,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15% (wg danych Euromonitor International), Rośnie także liczba osób robiących zakupy w Internecie - w e-sklepach kupuje już co czwarty Polak.

Comarch iSklep24 to nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego umożliwiające prowadzenie działań sprzedażowych w Internecie oraz posiadające wbudowane narzędzia promocji.
Pełna integracja z systemami do zarządzania – Comarch ERP OPT!MA, Comarch ERP iOPT!MA24, Comarch ERP XL i Comarch ERP ALTUM oraz możliwość promocji sklepu w wirtualnej galerii handlowej iMall24 sprawiają, że aplikacja wyróżnia się na rynku oprogramowania do obsługi sprzedaży internetowej. Comarch iSklep24 pozwala w prosty i szybki sposób udostępniać sprzedawane towary, wystawiać aukcje internetowe, samodzielnie kreować wygląd witryny, a także sprawnie zarządzać ofertą w Internecie.

Odpowiedz sobie na pytanie ...

Czy zastanawiałeś się, o ile mógłbyś zwiększyć sprzedaż, gdybyś pozwolił klientom końcowym robić zakupy w sklepie internetowym, który prezentuje Twoje produkty w bardzo atrakcyjny sposób?

Klienci końcowi są wygodni i z pewnością coraz częściej będą poszukiwali produktów elektro w Internecie. Musisz się liczyć z tym, że Twoi partnerzy handlowi nie mają odpowiednio przygotowanych rozwiązań e-commerce, by właściwie zaprezentować ofertę Twoich produktów. Zrób to za nich, a wszystkie zamówienia, które zgromadzisz w swoim e-sklepie, przekaż do realizacji Partnerowi, najbliższemu geograficznie Klientowi. W ten sposób zacieśnisz swoją współpracę z Partnerami i wygenerujesz dodatkową marżę. Wystarczy, że miesięcznie pozyskasz 10 nowych zamówień, gdzie na każdym wygenerujesz 1000 zł marży, to rocznie uzyskasz dodatkowo 120 tyś zł marży.

Początek strony...