Mobilny magazyn

Aby magazyn nie był wąskim gardłem, powodującym opóźnienia w procesie obsługi klienta, należy odpowiednio zorganizować proces przygotowania towaru do wysyłki. Jednym  ze sposobów jest wprowadzenie rozwiązań zarządzania pracą w magazynie w oparciu o  urządzenia mobilne ze skanerami kodów kreskowych, wyposażone w oprogramowania Comarch Mobile Magazyn. Kluczowymi funkcjami takiego rozwiązania są: wskazywanie magazynierowi, jaki towar i skąd ma pobrać aby skompletować zamówienie klienta podczas  procesu wydani towaru, oraz jaki towar i gdzie odłożyć podczas przyjęcia towaru do magazynu. Jeżeli prawidłowo odzwierciedlimy w systemie fizyczny rozkład pomieszczeń, alei, regałów, miejsc odkładczych, system zoptymalizuje pracę magazynierów a czas przygotowania towaru do wysyłki dramatycznie spadnie. 

 
Jeżeli zdarza się, że skompletowanie jednego zamówienia klienta wymaga skoordynowanej pracy wielu magazynierów, nieoceniona okaże się funkcjonalność Pulpitu dyspozytora, za pomocą której kierownik zmiany jest w stanie wydawać dyspozycje magazynowe, które trafiają bezpośrednio na kolektory (urządzenia mobilne) magazynierów, bez konieczności komunikowania się z nimi osobiście. Dyspozycje mogą zostać tak ułożone, by były kompletowane stosownie do kolejności, z jaką mają zostać rozwiezione – np. zgodnie z wcześniej ułożonym planem wysyłek.


Dodatkowo, narzędzie zostało wyposażone w mini kreatora indeksu towarowego, pozwalający na tworzenie nowych indeksów zgodnie z rygorystycznymi regułami, zdefiniowanymi w systemie. Dzięki temu, przyjęcie towaru na urządzeniu mobilnym jest możliwe również wtedy, gdy pojawia się nowy, wcześniej zaawizowany asortyment.Warto zatem zastosować nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, takie jak:
  • Identyfikacja miejsc położenia zasobów z wykorzystaniem etykiet z kodem kreskowym na produktach i półproduktach, oraz w miejscach składowania (regały, pola odkładcze),
  • Mechanizmy wskazujące skąd pobrać i gdzie odłożyć towar,
  • Inwentaryzacja, która może się odbywać z dokładnością do wybranego obszaru magazynu, bez wstrzymywania pracy pozostałych obszarów,
  • Centralne zarządzanie dyspozycjami dla magazynierów.
  • Nowoczesny i mobilny magazyn

Zobacz, jak sprawnie zarządzać ogromnym magazynem i szerokim asortymentem towarowym. Sprawdź, Ile czasu i energii można zaoszczędzić dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu. Rozwiązanie Comarch Mobile Magazyn we współpracy z systemem Comarch ERP XL wspiera działalność biznesową w Grupie Biuro-LAND, działającej od 1995 roku w branży biuro-serwisowej.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYYzuZ9-PE

Najważniejsze korzyści:
  • Znaczne przyspieszenie procesu przygotowania zamówień klientów do wywiezienia, co prowadzi do możliwości znacznie większej ilości wysyłek dziennie,
  • Przyspieszenie procesu przyjęcia towaru do magazynu,
  • Zmniejszenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie inwentaryzacji,
  • Ponieważ wiedza o położeniu zasobów jest w systemie, przedsiębiorstwo uniezależnia  się od osób, które wiedzą, gdzie co się znajduje.


 
 
Zapis do newslettera

* pola wymagane