Narzędzie do kontroli marży

Firmy zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych często borykają się z problemem udzielania przez pracowników rabatów klientom, które znacznie przewyższają obowiązujące w firmie zasady. Aby weryfikacja marży przebiegała automatycznie i wymuszała na pracownikach podanie powodu udzielenia rabatu, poniżej ustalonej marży minimalnej warto wyposażyć system w narzędzie do kontroli marży.

Narzędzie do kontroli marży to rozwiązanie kompatybilne z systemem Comarch ERP XL. Narzędzie wspomaga system w automatycznej kontroli prawidłowości ceny sprzedaży, tak by zredukować do minimum przypadki nieuzasadnionego obniżenia ceny, prowadzące do zaniżania marży.

Funkcjonalności takie jak: definiowanie progów rabatowych, wariantowe określenie cen promocyjnych, kontrola uprawnień rabatowych, czy weryfikacja marży i ceny minimalnej, przyczynia się do uszczelnienia polityki cenowej i wpływa na poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie rozwiązania prowadzi do redukcji udzielania nieuzasadnionych rabatów, już na etapie sprzedaży, a także wprowadza do systemu dodatkowe możliwości analityczne w zakresie najczęstszych powodów rabatowania. Implementacja umożliwia weryfikację marż wszystkich sprzedawanych towarów, , kanały dystrybucji czy grupy klientów. Dzięki temu możliwa jest wnikliwa analiza sytuacji rynkowej, większa kontrola wydatków,  oraz analiza opłacalności poszczególnych produktów i usług.

Narzędzie Graphcom doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach z branży budowlanej. System usprawnia obsługę obiegu dokumentów, procesów handlowych, gospodarkę magazynową oraz logistykę, zarówno w centrali firmy, jak i oddziałach franczyzowych.