Obieg dokumentów

Duże firmy zajmujące dystrybucją materiałów budowlanych i wykończeniowych, często borykają się z problemem kontroli nad obiegiem dokumentów. Niewywiązywanie się pracowników z terminowego opisywania dokumentów, zagubienia oryginałów czy w konsekwencji, przekroczenia terminów płatności, to tylko niektóre z przykładów problematyki procesu.
Graphcom stworzył narzędzie, które znacznie usprawnia ten proces. Rozwiązanie pozwala na efektywną i bardziej zautomatyzowaną obsługę obiegu dokumentów. Narzędzie dzieli proces na 7 etapów: 
                                                                                                                       
ETAP 1: Rejestracja
ETAP 2: Księgowość
ETAP 3: Opis merytoryczny
ETAP 4: Akceptacja kierownika
ETAP 5: Akceptacja merytoryczna
ETAP 6: Akceptacja finansowa
ETAP 7: Do Zaksięgowania

 
 
Rys. Kierownik weryfikuje dokument i jego opis, a następnie przenosi go do kolejnego etapu. Po akceptacji kierownika można rozliczyć dokument w systemie Comarch ERP XL. Następnie kierownik przekazuje dokument do akceptacji merytorycznej.
Dowiedz się więcej o narzędziu do obiegu dokumentów

Najważniejsze korzyści:
  • Dział księgowości otrzymuje do zatwierdzenia dokument z pełnym opisem analitycznym,
  • Dokument kosztowy, opisany analitycznie i zatwierdzony przez księgowość, może zostać zaksięgowany automatycznie,
  • Od momentu rejestracji dokumentu w sekretariacie, zanim zostanie w całości wprowadzony, odpowiednie osoby widzą przypisany do nich dokument,
  • Możliwość zarejestrowania samej płatności pozwala kontrolować przepływy finansowe pomimo, że dokument nie jest jeszcze w pełni opisany,


 
 
Zapis do newslettera

* pola wymagane