Sprzedaż z montażem

Firmy zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych powinny zaoferować swoim Klientom podłogi, drzwi, okna wraz z usługą montażu. Dzięki temu Klient zakupi tańszy produkt, a przedsiębiorstwo dodatkowo zyska na usłudze montażu.
Klient kupujący produkt z usługą montażu, zamiast 23% należnego podatku Vat zapłaci podatek w wysokości 8%!

Za pomocą systemu Comarch ERP XL możliwa jest rejestracja zleceń wykonania usługi, składanie zamówień u dostawców, rezerwowanie ekip montażowych, generowanie dokumentów handlowych oraz ewidencjonowanie dokumentów towarzyszących, np. zeskanowanych umów i protokołów. Szczególnie użyteczna jest możliwość weryfikacji opłacalności transakcji, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i globalnym. Dodatkowo dostępna jest możliwość rejestracji ankiet związanych z badaniem satysfakcji Klientów ze zrealizowanych usług.
Rozwiązanie Graphcom zostało przygotowane tak, aby rejestrować kolejne kroki w zaplanowanym procesie oraz automatycznie tworzyć historię jego przebiegu (sprzedaż-> montaż -> obsługa reklamacji).

Korzyści uzyskują zarówno przedsiębiorstwa handlujące materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, które otrzymują szanse na zwiększenie swoich przychodów, jak i Klienci płacący niższą cenę za zakup produktów. Montaż drzwi to zwykle wartość 10%-15% ceny produktu. Oznacza to. że dzięki różnicy w podatku VAT klient końcowy otrzymuje montaż gratis.
 
Rozwiązanie wspiera również:
  • Organizację w procesie wyznaczania terminów spotkań u klientów związanych z pomiarem czy montażem,
  • Możliwość przekazywania niezakończonego montażu do dalszej realizacji przez innego pracownika,
  • Możliwości podpinania dokumentów reklamacyjnych oraz badania rentowności sprzedaży po zamknięciu procesu reklamacyjnego.
 


Najważniejsze korzyści:
  • Możliwość weryfikowania rentowności montażu na każdym etapie.
  • Na podstawie zarejestrowanych procesów montażu można ustalić, co na pewno zostanie sprzedane.
  • Kierownictwo uzyskuje świadomość i kontrolę nad nierentownymi montażami.
  • Dane historyczne o montażach pozwalają tworzyć bardziej korzystne oferty dla klientów.
  • Marketing bardzo wcześnie uzyskuje wiedzę, czy prowadzona kampania medialna przekłada się na sprzedaż.
 
 
Zapis do newslettera

* pola wymagane