Wspieranie decyzji zakupowych

Współczesne przedsiębiorstwo potrzebuje rozwiązań optymalizujących zatowarowanie magazynów. Należy tu pogodzić dwa, ważne aspekty: zapewnić dostęp do niezbędnych towarów dla utrzymania ciągłości dostaw do klientów i jednocześnie uwolnić jak najwięcej gotówki, aby utrzymywać możliwie minimalną wartość stanu magazynowego.

Rozwiązaniem jest funkcjonalność Bilansu Stanu Towarów. Za jej pomocą, można zbilansować informacje o tym, co znajduje się w magazynach, co już zostało zamówione u dostawców, co zamówili Klienci i co należy zapewnić na potrzeby reklamacji. Można również uwzględnić plany sprzedaży i kontrakty długoterminowe. Bilans Stanu Towaru pozwala na stosowanie różnych strategii zakupowych, np.: najniższa cena, najkrótszy czas dostawy, najmniejsza liczba dostawców.Funkcjonalność Bilansu Stanu Towaru prowadzi do:
  • minimalizacji wartości (ilości) produktów na magazynie,
  • poprawy dostępności kluczowych towarów.
 
 
Zapis do newslettera

* pola wymagane