Wymiana dokumentów z dostawcami

Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych często borykają się z problemem czasochłonnego wprowadzania zamówień na towary w systemach producentów, a następnie na ich ręcznym przepisywaniu do własnego systemu

Rozwiązaniem powyższych problemów jest wyposażenie personelu w narzędzie do automatycznej wymiany dokumentów z dostawcami. Dzięki narzędziu oferowanemu przez Graphcom, pracownik składa jedynie zamówienie w systemie producenta (DRE, Polskone). Na podstawie wygenerowanego przez system elektronicznego potwierdzenia, narzędzie Graphcom automatycznie tworzy w systemie Comarch ERP XL zamówienie sprzedaży dla klienta, a także zamówienie zakupu do producenta. Dodatkowo narzędzie automatycznie generuje kartoteki magazynowe, wg. odpowiedniej nomenklatury, rozwiązując przy tym problem powtarzających się indeksów.

Implementacja narzędzia do wymiany dokumentów z dostawcami, pozwala na pełną kontrolę nad zamówieniami u producentów. Umożliwia także szacowanie przyszłych przychodów oraz analizę powodów, dla których nie doszło do realizacji zamówień.

Wdrożenie narzędzia oferowanego przez Graphcom prowadzi do szybszego wystawiania dokumentów, co przekłada się na znaczne oszczędności czasu pracowników. Narzędzie do wymiany dokumentów z dostawcami jest kompatybilne z systemem Comarch ERP XL, które doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach z branży budowlanej.

System usprawnia obsługę obiegu dokumentów, procesów handlowych, gospodarkę magazynową oraz logistykę, zarówno w centrali firmy, jak i oddziałach franczyzowych. Więcej informacji o systemie Comarch ERP XL.  
 
 
Wymiana dokmentów z dostawcami

* pola wymagane