Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami jednoznacznie określa, że od 1 sierpnia 2017 r. w każdej placówce medycznej (przychodni, klinice, gabinecie prywatnym, NZOZ, oraz każdym innym podmiocie medycznym) dokumentację medyczną będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej. Dodatkowo dokonano podziału na etapy wprowadzania elektronicznych dokumentów:
 

  • dla recept i zleceń elektronicznych wyznaczono termin na sierpień 2016 roku,
  • dla skierowań na badania - marzec 2017 roku,
  • pozostałe dokumenty (nieskonkretyzowane) - sierpień 2017 roku.