Referencje i Case Study


MEDPARK Wielkopolskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
"...Dostarczeniem, instalacją i konfiguracją systemu OptiMED24 zajęła się firma Graphcom Sp. z o.o., która zadbała także o sprzęt IT oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu. Pracownicy Graphcom Sp. z o.o. profesjonalnie i kompleksowo zinformatyzowali naszą placówkę, proces wdrożenia przebiegał sprawnie i bezproblemowo..."

Więcej...

 
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Edictum Sp. zo.o.

"…Pracownicy  Graphcom  Sp.  z  o.o.  profesjonalnie  i  kompleksowo  zinformatyzowali  naszą placówkę, proces wdrożenia przebiegał sprawnie i bezproblemowo. Polecamy  Graphcom  Sp.  z  o.o.  jako  rzetelnego  partnera  do  współpracy  dostarczającego najnowsze rozwiązania elektroniczne dla placówek medycznych…". 

Więcej...
 
Gabinet Lekarski lek. med. K. Pawlik
"...Polecam firmę Graphcom oraz jej pracowników jako rzetelnego partnera do współpracy, dostarczającego wygodnych rozwiązań elektronicznyh dla placówek medycznych...".

Więcej...
 
Poradnia Ortopedyczna ORTMED
"...Mam przyjemność zarekomendować firmę Graphcom Sp. z o.o. oraz program Optimed24. Program będziemy wykorzystywać do codziennej pracy poradni: rejestracji pacjentów, prowadzenia rejestru choroby, , rejestru dokumentacji medycznej, analiz i raportów oraz dla celow administracyjnych..."

Więcej...


Case Study dla systemu OptiMED24
Informatyzacja służby zdrowia jest obecnie jednym z istotniejszych zjawisk polskiego rynku informatycznego. Zinformatyzowanie placówek medycznych jest nieuniknione podobnie, jak stało się to z innymi branżami.

Placówki medyczne muszą zmierzyć się z trzeba grupami procesów: rejestracją pacjenta, obsługą pacjenta w gabinecie oraz obiegiem informacji medycznej i rozliczeniowej. W każdym z tych obszarów można wyznaczyć wiele problemów, których czasochłonność można by znacznie ograniczyć dzięki rozwiązaniom informatycznym.

Wybrane procesy i ich optymalizacja w dużej przychodni medycznej, posiadającej cztery oddziały i zatrudniającej 150 lekarzy, specjalistów:
  1. Rejestracja pacjentów
Należy zwrócić szczególną uwagę na proces przygotowywania kartotek pacjentów, na które nanoszone są dane pacjentów. W przykładowej jednostce, gdzie przyjmowanych jest ok 6000 pacjentów miesięcznie, ze względu na ilość dokumentacji, konieczne jest zatrudnianie dodatkowych osób, które przygotowują puste blankiety. Dzięki naszym rozwiązaniom wyeliminowana zostaje konieczność przepisywania danych pacjentów z zeszytów i kalendarzy na kartoteki, a czas potrzebny na przeszukiwanie danych zostaje skrócony o 50%. Cyfrowa wersja dokumentacji powoduje oszczędności materiałów eksploatacyjnych (papieru i tonerów), nie zabiera przestrzeni fizycznej placówki medycznej, a jej podatność na zniszczenie maleje do zera. Dzięki optymalizacji samej rejestracji przy pomocy systemu OptiMED24, placówka medyczna zaoszczędziła 1152 rb rocznie.
  1. Obsługa pacjenta w gabinecie
Edycja dokumentacji medycznej często wymaga od lekarza konieczności przeszukiwania historii choroby pacjenta. W przypadku dokumentów wypisywanych przez różnych lekarzy, a także załączniki przechowywane w kartotece pacjenta czas potrzebny na przeszukiwanie dokumentacji wyniósł u klienta 400 rh rocznie dla pojedynczego lekarza. Ten czas może zostać zmniejszony do 240 rh dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej. Lekarz otrzymuje natychmiastowy wglądu do historii choroby, gdzie łatwo może odfiltrować potrzebne informacje ograniczając je np. wyłącznie do wypisywanych leków i dodatkowo na tej podstawie szybko wystawić nową receptę.
  1. Obieg dokumentacji medycznej i rozliczeniowej
Podstawowym problemem w jednostkach posiadających kontrakt z NFZ jest generowanie danych rozliczeniowych i konieczność zbierania informacji częściowych z rejestracji i gabinetów lekarskich. Wielokrotne przepisywanie danych powoduje oczywistą stratę czasu i zwiększa ryzyko popełnienia błędów. Dzięki systemowi OptiMED24 raz wpisane w gabinecie lub rejestracji dane, zostają umieszczone na wszystkich niezbędnych dokumentach. Oznacza to oszczędność czasu w tworzeniu informacji rozliczeniowej z NFZ i całkowitą automatyczność w tworzeniu takich dokumentów jak Księga przyjęć. Dane pobierane są zarówno z rejestracji (np. dane osobowe pacjenta, skierowania, kolejki oczekujących), jak również z gabinetów lekarskich (np. ICD-9, ICD-10, dane identyfikujące lekarza). Wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji u klienta spowodowało oszczędność aż 4200 rh rocznie.

Wybrane moduły systemu OptiMED24, jakie zostały wdrożone w placówce medycznej to:
  • Rejestracja – obsługa grafików, łatwa rejestracja pacjentów i zarządzanie danymi osobowymi.
  • Gabinet – kompleksowe zarządzanie dokumentacją medyczną, łatwe przeszukiwanie historii choroby pacjentów, szybkie wystawianie dokumentacji zewnętrznej (recepty, skierowania itp.).
  • Rejestr dokumentacji medycznej – automatyzacja tworzenia m.in. Księgi przyjęć.
  • Sprawozdawczość NFZ – automatyzacja tworzenia raportów rozliczeniowych na podstawie  zebranych danych z modułów Rejestracja i Gabinet.
  • Punkt Pobrań – integracja z laboratorium Diagnostyka, elektroniczne przesyłanie zleceń i odbiór wyników badań widocznych w module Gabinet.
Zamów bezpłatny audyt korzyści i zobacz ile zaoszczędzisz z systemem OptiMED24.

Kompleksowa analiza działalności klienta pozwoliła wykryć wrażliwe obszary funkcjonowania placówki medycznej i wpłynąć na wzrost wydajności pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie procesy, które mają miejsce w przypadku wskazanego klienta, system OptiMED24 pozwolił na osiągnięcie wymiernych korzyści w postaci rocznych oszczędności 1152 rh w rejestracji, 228 rh w gabinecie oraz 4200 rh w  procesie wewnętrznego obiegu dokumentacji medycznej i pracach administracyjnych.