Strona główna Oferta Obieg dokumentów

Obieg dokumentów

Duże firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją mebli, często borykają się z problemem kontroli nad obiegiem dokumentów. Niewywiązywanie się pracowników z terminowego opisywania dokumentów, zagubienia oryginałów czy w konsekwencji, przekroczenia terminów płatności, to tylko niektóre z przykładów problematyki procesu.

Graphcom stworzył narzędzie, które znacznie usprawnia ten proces. Rozwiązanie pozwala na efektywną i bardziej zautomatyzowaną obsługę obiegu dokumentów. Narzędzie dzieli proces na 7 etapów:  
                                                                                                                       
ETAP 1: Rejestracja
ETAP 2: Księgowość
ETAP 3: Opis merytoryczny
ETAP 4: Akceptacja kierownika
ETAP 5: Akceptacja merytoryczna
ETAP 6: Akceptacja finansowa
ETAP 7: Do Zaksięgowania
 


Rys. Kierownik weryfikuje dokument i jego opis, a następnie przenosi go do kolejnego etapu. Po akceptacji kierownika można rozliczyć dokument w systemie Comarch ERP XL. Następnie kierownik przekazuje dokument do akceptacji merytorycznej.
Więcej informacji na temat narzędzia tutaj