Polityka prywatności

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

  • Graphcom sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Świetlanej 26, oraz

  • Supra Serwis Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Świetlanej 26.

2. Dane zbierane są na podstawie zgody.

3. Celem zbierania danych jest przygotowanie oferty i prowadzenie procesu sprzedaży w zakresie produktów i usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty i propozycji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie oferty i/lub zawarcie umowy.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu z wyjątkiem sytuacji gdy zaistnieją przesłanki opisane w art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Poznaj naszych klientów

Poniżej przedstawiany opinie naszych wybranych Klientów z rynku sieci handlowych

[fdafdsa]

Aktualności

Wywiad z Maciejem Sową – V-ce Prezesem Graphcom Sp. o.o.

24 września 2018

Zarządzanie projektem podczas wdrożenia ERP dla małej lub średniej firmy - czy to w ogóle ma sens? A może lepiej nakład pracy na organizację wdrożenia poświęcić na realizację konkretnych funkcjonalności i pozwolić projektowi „toczyć się” swoim rytmem?

Czytaj więcej

Partnerstwo 2018 – Relacja z konferencji Comarch

16 października 2018

Zarządzanie projektem podczas wdrożenia ERP dla małej lub średniej firmy - czy to w ogóle ma sens? A może lepiej nakład pracy na organizację wdrożenia poświęcić na realizację konkretnych funkcjonalności i pozwolić projektowi „toczyć się” swoim rytmem?

Czytaj więcej

Sprawne zarządzanie małą firmą

12 grudnia 2018

Zarządzanie projektem podczas wdrożenia ERP dla małej lub średniej firmy - czy to w ogóle ma sens? A może lepiej nakład pracy na organizację wdrożenia poświęcić na realizację konkretnych funkcjonalności i pozwolić projektowi „toczyć się” swoim rytmem?

Czytaj więcej
Pokaż więcej