Franczyza

W przypadku prowadzenia sprzedaży sieciowej niezbędna jest płynna wymiana informacji na linii centrala sieci – sklep w ramach sieci - sklep franczyzowy – pojedyncze stanowisko sprzedażowe (POS). Dzięki rozwiązaniom opartym o Comarch ERP, zyskujesz usprawnienia zadań realizowanych przez pracowników na każdym poziomie organizacyjnym w ramach sieci detalicznej.


Centrala sieci:
 • Stały dostęp do wszystkich dokumentów z poszczególnych placówek sprzedażowych;
 • Globalne zarządzanie polityką cenową i promocyjno-rabatową dla całej sieci;
 • Globalne zarządzanie kartoteką asortymentową, między innymi w zakresie opisów produktów, zdjęć, dokumentów towarzyszących (kart gwarancyjnych, instrukcji montażu i eksploatacji);
 • Definiowanie zakresu uprawnień i obowiązków dla pracowników poszczególnych sklepów;
 • Skuteczne zarządzanie zatowarowaniem sklepów, z uwzględnieniem różnego rodzaju parametrów, np. sezonowości sprzedaży, poziomem stanów w różnych placówkach;
 • Centralna obsługa reklamacji ze sklepów własnych i franczyzowych;

Sklep własny:
 • Sprawne zarządzanie pojedynczą placówką sprzedażową, zarówno od strony „backoffice” (op-tymalizacja magazynu sklepowego, obsługa zamówień z centrali), jak i „frontoffice” (obsługa transakcji);
 • Możliwość swobodnego przesuwania towaru między sklepami, bez zaangażowania centrali sieci;
 • Płynna sprzedaż nawet w czasie inwentaryzacji – współpraca z rozwiązaniami opartymi na czytnikach kodów kreskowych;
 • Informacja o dostępności stanów magazynowych w każdym miejscu w sieci sprzedaży,
 • Rejestracja reklamacji i przesyłanie ich do centrali;
 • Automatyczne utrzymywanie aktualności oprogramowania w sklepach, poprzez opcję „auto-update” wykonywaną z poziomu centrali;

Sklep franczyzowy:
 • Automatyczne pobieranie z centrali franczyzodawcy kartoteki magazynowej asortymentu sprzedawanego przez franczyzobiorcę;
 • Dostęp do informacji o stanach magazynowych u franczyzodawcy;
 • Automatyczne pobieranie cenników i promocji obowiązujących w sieci sprzedaży;
 • Rejestracja reklamacji i przesyłanie ich do centrali;
 • Automatyczne przesyłanie zamówień do franczyzobiorcy i pobieranie dokumentów zakupu na mówiony asortyment;
 • Nasze rozwiązania integracyjne pozwalają na przyłączenie do systemów Comarch ERP fran-czyzobiorców pracujących na oprogramowaniu innych producentów.

Stanowisko sprzedażowe (POS):
 • Prosta i intuicyjna praca nawet dla początkującego kasjera (ergonomiczny interfejs współpra-cujący z ekranami dotykowymi);
 • Szybka i profesjonalna obsługa klientów przy stanowisku kasowym, m.in. dzięki możliwości bieżącego sprawdzania dostępności towarów w innych sklepach, sprzedaży poniżej stanu czy otwarcia kilku paragonów jednocześnie, co wyklucza konieczność przerywania niedokończo-nych w danym momencie transakcji;
 • Gwarancja bezpieczeństwa sprzedaży m.in. dzięki mechanizmom typu fraud detection, po-zwalającym na zapobieganie nadużyciom zarówno po stronie klientów, jak i personelu sklepu;
 • Stały dostęp sprzedawcy do informacji o towarach, w tym zdjęć towarów;
 • Obsługa programów lojalnościowych;
 • Możliwość realizacji płatności nie tylko w formie gotówki czy płatności kartą, ale także za po-średnictwem bonu czy płatności mieszanej;
 
 
Zapis do newslettera

* pola wymagane