Zorganizowanie produkcji

Wytwórca mebli musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce kupić jego klient. Jeżeli w zdecydowanej większości przypadków klient wybiera konkretne meble z przygotowanych dla niego kolekcji czy zestawów, to mamy do czynienia z produkcją seryjną. Taka sytuacja ma częściej miejsce u producentów mebli skrzyniowych. Jeżeli ważne jest dla klienta to, by mógł wybierać nie tylko z kolekcji, ale na dodatek chce mieć do dyspozycji różne opcje i warianty konkretnego wyrobu, to mamy do czynienia z produkcją na zamówienie, która wymaga nieco innej organizacji niż produkcja seryjna, by przebiegała w optymalny sposób.

Produkcja na zamówienie, z pewnością będzie wymagała zastosowania konfiguratora mebli, za pomocą którego, albo pracownik firmy, albo klient końcowy, będą mogli zdefiniować dokładne parametry wyrobu, z opcji, które przewidział producent.
Dowiedź się więcej na temat Konfiguratora mebli.
W produkcji na zamówienie nie produkuje się gotowych mebli na magazyn. Warto jedynie produkować podzespoły, jeżeli ważne jest zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku, na magazyn produkuje się np.: paczki meblowe, stelaże, siedziska, które albo stanowią komponent gotowego mebla, albo z łatwością można je dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Dąży się do minimalizowania produkcji na magazyn, ponieważ nie jest ona korzystna ze względów podatkowych (koszty produkcji stają się kosztem podatkowym dopiero po sprzedaży wyrobu gotowego).

Produkcja seryjna wymaga zwykle znacznie większego zaangażowanie kapitałowego, ponieważ często wiąże się z produkowaniem gotowych mebli, paczek meblowych lub podzespołów na magazyn, by zapewnić odpowiednio krótki czas realizacji zamówień klientów.
Kluczowe staje się odpowiednie zaprojektowanie technologii, w oparciu o które powstają wyroby gotowe, paczki meblowe lub podzespoły. Musi ona pozwalać na uwzględnienie nie tylko zużycia surowców, ale również wykorzystania środków produkcji, czy określenie czasochłonności poszczególnych operacji.Finalnie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z produkcją seryjną, czy na zamówienie, w oparciu o bieżące zamówienia klientów, czy też kontrakty długoterminowe, powstają zlecenia produkcyjne, w oparciu o które powstaje plan produkcji.Widok operacji produkcyjnych, dostępny dla brygadzisty/szefa zmiany, powstały w oparciu o plan produkcji.
Znacznym ułatwienie staje się możliwość przedstawienia planu produkcji w postaci wykresu Gantt’a.

 

Szef zmiany (brygadzista), dysponując informacją, o tym, co i na kiedy należy wyprodukować, może skorzystać z funkcjonalności Harmonogramu operacji produkcyjnych, by ba bieżąco monitorować postępy w realizacji procesu produkcji.
Każdy pracownik może otrzymać indywidualną kartę pracy, która zawiera informacje o tym, jakie operacje produkcyjne ma zrealizować.

 
Rys. Widok operacji produkcyjnych, dostępny dla brygadzisty/ szefazmiany, powstały w oparciu o plan produkcji.

Aby przyspieszyć ewidencje operacji produkcyjnych, stosuje się Rejestrator Operacji Produkcyjnych, pozwalający na rejestracje zdarzeń produkcyjnych za pomocą czytników kodów kreskowych.
Dowiedź się więcej na temat Rejestrator Operacji Produkcyjnych.

Ważnym aspektem utrzymania ciągłości produkcji jest zapewnienie dostępności surowców i półproduktów. Narzędziem wspomagającym planistę w tym zakresie jest Bilans Stanu Towarów.


 
Za wybrany okres i dla wskazanej grupy towarowej podsumowuje on ilości asortymentu, który nale-ży zamówić lub zlecić na produkcję.

Dowiedź się więcej na temat wspierania decyzji zakupowych.
 
 
Zapis do newslettera

* pola wymagane