Kalkulacja Produktów

Konkurencyjność branży wymusza szybkie reakcje na zmiany cen surowców i działania promocyjne innych producentów. Nieoceniony staje się wtedy mechanizm kalkulacji cen w oparciu o karty technologiczne produkcji, uwzględniający aktualne ceny surowców, środków pomocniczych, koszty wykorzystania maszyn i pracę ludzką.

 
Rys. Raport kosztów i czasu wytworzenia wyrobu

Korzystając z parametrów zawartych w technologii, możemy pokusić się o symulację zmiany cen surowców i wpływu tej zmiany na koszt wytworzenia wyrobów.