Konfekcjonowanie

Jeżeli realizujemy produkcje pod różnymi markami, konieczne staje się odpowiednie zarządzanie procesem konfekcjonowania wyrobów.

 
Rys. Operacja pakowania/konfekcjonowania

Technologia produkcji może być zbudowana w sposób wariantowy. Będzie ona zawierać etap konfekcjonowania, w którym można uwzględnić odpowiedni rodzaj opakowania i etykietowania, stosownie do wymagań klienta końcowego.