Kontrola jakości

Zakłady produkcji spożywczej zobligowane są do obsługi dokumentów zgodnie z normami HACCP czy ISO. Często z konieczności, dokumenty te rejestrowane są poza systemem informatycznym. Za pomocą funkcjonalności obiegu dokumentów możemy zaimplementować w Comarch ERP XL wszystkie niezbędne ścieżki przepływu dokumentów i informacji.

Zarówno w procesie produkcji, jaki i magazynowania, możemy na bieżąco rejestrować interesujące nas parametry surowców i wyrobów, takie jak mięsność, czy temperatura. Funkcjonalność modelowania procesu może informować na bieżąco, czy pracownicy terminowo rejestrują dane związane z kontrolą jakości. Zautomatyzowane raportowanie może informować odpowiedzialne osoby o przekroczeniu krytycznych wartości parametrów.