Opakowania zwrotne

Do sprawnego zarządzania firmą, niezbędna jest wiarygodna informacja dotycząca ponoszonych kosztów. Z tego powodu dużą uwagę poświęca się procesowi obsługi i rozliczenia obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Comarch ERP XL pozwala na zautomatyzowanie czynności związanych z ich obrotem. Program odnotowuje fakt przekazania opakowań podczas procesu sprzedaży np.: pojemników, EURO palet. Następnie opakowania te, wraz z towarem, mogą zostać przypisane do konkretnej wysyłki do klienta. Podając ilość zwracanych opakowań w punkcie ich zwrotu, następuje rozliczenie kierowcy.

Dodatkowo system może podpowiadać podczas sprzedaży fakt przekroczenia limitu pobranych przez kontrahenta opakowań a w przypadku gdy opakowania nie są zwrócone w uzgodnionym terminie, pozwala na wystawienie dokumentu sprzedaży opakowań.

 
Rys. Schemat kaucji i przeliczniki jednostek logistycznych.