Profil klienta

Średnie i duże firmy produkcyjne lub dystrybucyjne z branży produkcji spożywczej. Również działające w strukturze rozproszonej, posiadające oddziały i sklepy firmowe.

Skrócony opis rozwiązania:
System dla branży spożywczej, musi być wyposażony w mechanizmy do zarządzania magazynem ze wspieraniem decyzji co, kiedy i w jakiej ilości zakupić by można było utrzymać ciągłość sprzedaży lub produkcji. Musi standardowo wspierać obsługę sklepów własnych czy placówek sprzedazy hurtowej – gdzie liczy się szybkość obsługi klienta. System musi pozwalać na łatwe tworzenie kalkulacji ceny partii wyrobu gotowego, by ułatwić negocjacje handlowe.
Duża liczba odbiorców wymusza zastosowanie mechanizmów centralnego zarządzania polityką cenową. Rejestracja danych powinna być realizowana za pomocą wag z odpowiednio dostosowanymi panelami dotykowymi, ułatwiającymi przyjęcie i wydanie towaru. W zależności od typu produkcji, sprawdza się rejestracja kolejnych operacji - np. rozbiór, kontrola mięsności, kontrola jakości, albo: ważenie, wędzenie, konfekcja. Bardzo ważnym elementem wewnętrznego obrotu surowcami i wyrobami jest szczegółowa kontrola partii z uwzględnieniem terminu przydatności do spożycia.
Kontrola jakości, obejmująca między innymi weryfikację temperatury przed i po schłodzeniu zasobów musi wspierać obsługę standardów HACCP i ISO. Wymagana jest obsługa specyficznych towarów kaucjonowanych - np. pojemników na mięso. Często przydatne okazują się narzędzia wspierające procesy logistyczne – przyporządkowanie klientów do tras, kompletowanie tras ze względu na wymagane terminy dostaw, szybkie do-produkowanie wyrobów, pozwalające uzupełnić wysyłki na już wstępnie zaplanowanych trasach. Platforma B2B automatyzuje wymianę dokumentów z klientami (zamówienia, faktury), oraz daje im informację o dostępności wyrobów, wspiera obsługę reklamacji