Rejestrator produkcji

Kluczem do efektywnego zarządzania produkcją jest sprawna rejestracja zdarzeń na hali produkcyjnej. System Comarch ERP XL, dzięki narzędziom do szybkiego wprowadzanie danych, znacznie upraszcza ten proces. Ewidencja postępów produkcji jeszcze nigdy nie była taka prosta.

Pracownik magazynowy/produkcyjny otrzymuje od przełożonego Kartę Pracy (nazywaną również Przewodnikiem Warsztatowym lub Listą Czynności Roboczych). Rozpoczynając pracę pracownik podchodzi do jednego z dostępnych na hali terminali - komputerów i przykłada swoją kartę identyfikacyjną z kodem kreskowym do czytnika – rejestrując tym samym rozpoczęcie pracy. W zależności od konfiguracji, ma możliwość wybrać rozpoczynaną operację lub jest zmuszony do rozpoczęcia pierwszej operacji na liście przydzielonych jemu.
Po wykonaniu zaplanowanej operacji, pracownik produkcyjny podchodzi i przykładając swoja kartę identyfikacyjną do czytnika kodów kreskowych loguje się w systemie. W zależności od konfiguracji ten wyświetla listę operacji, które są przypisane do pracownika, a pracownik może:
  • Zaznaczyć koniec operacji oraz wykonanie konkretnej ilości elementów,
  • Zaznaczyć nową operacje co spowoduje automatyczne przerwanie wykonania poprzedniej operacji,
  • Zaznaczyć nową operacje co spowoduje automatyczne zakończenie wykonania poprzedniej operacji,
  • Zaznaczyć nową operacje co spowoduje równoczesne rozpoczęcie kolejnej operacji.

Poniżej do celu prezentacji zakładamy dużą decyzyjność pracownika.

 
Rys 1 Lista operacji dla pracownika.

Pracownik wskazuje którą operację właśnie wykonał i ewentualnie wskazuje wagę wykonanej partii.

 
Rys 2 Okno wykonanej operacji.

Jeżeli nie ma możliwości postawienia terminala produkcyjnego przy każdym stanowisku pracy, pracownik może posługiwać się wydrukowaną przez kierownika zmiany kartą pracy, która pozwala zapisywać postępy w pracy na papierze i finalnie rejestrować je w systemie za pomocą Rejestratora Produkcji i podłączonego do niego czytnika kodów kreskowych.

 
Rys. 3 Karta Pracy – przewodnik warsztatowy.

Szef zmiany może na bieżąco kontrolować stan realizacji operacji zaplanowanych w systemie dzięki funkcjonalności Harmonogramu operacji, dostępnego w systemie Comarch ERP XL.

 
Rys. 4 Harmonogram operacji – widok szefa zmiany

Harmonogram operacji pozwala oglądać zaplanowane operacje nie tylko w formie listy, ale również graficznie – na osi czasu w formie wykresu Gantt’a.

 
Rys. 5 Harmonogram operacji – wykres Gantt’a

Do rejestracji pracownika w systemie lub wskazania konkretnej operacji z karty pracy - przewodnika warsztatowego może posłużyć czytnik kodów kreskowych.

 
Rys.6 Czytnik kodów kreskowych.

Czytnik MOTOROLA Tahoe LS2208 to urządzenie odczytujące wszystkie najważniejsze oznaczenia kodowe. Posiada klawisz wyzwalający odczyt kodów kreskowych, co ułatwia nakierowanie wiązki laserowej na wybrany kod oraz podstawkę do pracy stacjonarnej. Odporność na wielokrotny upadek z wysokości 1,2 m i hermetyczna obudowa.

Do ewidencji operacji produkcyjnych możemy zastosować zwykły komputer biurowy z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych, zamknięty w specjalnej szafie przemysłowej.

 
Rys. 7 Szafka na komputer przemysłowy SmK3A

Można również zastosować Uniq PC - nowoczesny komputer typu All in one odporny na wilgoć i związki chloru. Jest zintegrowanym stanowiskiem komputerowym, wyglądem przypominającym monitor LCD o rozmiarze 15’’.
Uniq PC jest innowacyjnym rozwiązaniem łączącym monitor, wydajny komputer oraz odporny na zarysowania panel dotykowy w jednej obudowie typu all in one. Charakteryzuje się nowoczesnym i solidnym wykonaniem. Posiada zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią na poziomie przemysłowej normy IP65, dzięki czemu może on znaleźć zastosowanie w najróżniejszych branżach i środowiskach pracy, takich jak handel i usługi, transport i przemysł, technika basenowa, sektor medyczny, czy nawet wojsko.
Uniq PC jest jednym z najcieńszych terminali POS dostępnych na rynku (39mm), w którym zastosowany został pasywny system chłodzenia zamknięty w szczelnej, aluminiowej obudowie, zapewniając tym samym komfortową, całkowicie bezszelestną pracę.
Dodatkowo wygląd zewnętrzny Uniq PC może zostać dostosowany na życzenie Klienta do wnętrza, w którym będzie pracował, istnieje możliwość zamówienia obudowy w dowolnym kolorze i z dowolnym logo.


 
Rys. 8 Zintegrowany komputer przemysłowy z ekranem dotykowym Uniq PC – możliwość postawienia na szafce półce


 
Rys. 9 Zintegrowany komputer przemysłowy z ekranem dotykowym Uniq PC – możliwość powieszenia na ścianie

Ważnym aspektem utrzymania ciągłości produkcji jest zapewnienie dostępności surowców i półproduktów. Narzędziem wspomagającym planistę w tym zakresie jest Bilans Stanu Towarów. Za wybrany okres i dla wskazanej grupy towarowej podsumowuje on ilości asortymentu, który należy zamówić lub zlecić na produkcję.

 
Rys. 10 Bilans Stanu Towaru – wspomaganie decyzji zakupowych.