Sprawozdawczość

Na współczesnym, konkurencyjnym rynku nie sposób podejmować trafne decyzje biznesowe, nie mając elastycznego narzędzia analitycznego. Bazowanie na wcześniej przygotowanych, niemodyfikowalnych raportach może się okazać niewystarczające, kiedy zechcemy np. zasymulować, jak zmienią się koszty produkcji, jeżeli wzrośnie cena surowca. Graphcom oferuje Comarch ERP XL BI - odpowiednio dopasowaną branżowo platformę analityczną, która pozwala operatorowi modyfikować istniejące raporty i tworzyć własne.

 

Dzięki raportom typu „Co jeśli” (What-IF) możesz zasymulować różne sytuacje gospodarcze. Platforma jest wyposażona w kilkadziesiąt standardowych raportów, z różnych obszarów:
  • Raporty sprzedaży.
  • Raporty produkcji.
  • Raporty CRM.
  • Raporty zarządcze.
  • Raporty finansowe i płatności.